skip to Main Content

Panelets medlemmer

Panelet består af 23 stærke profiler, der er udvalgt som repræsentanter for vigtige aktører i samfundet eller i kraft af deres personlige kapacitet, samt på baggrund af viden om implementering og opfyldelse af FN’s verdensmål – nationalt og globalt. Sara Krüger Falk, direktør i Global Compact Network, er valgt som formand og Simon Kjær Hansen, leder i Crown Princess Mary Center, er valgt som næstformand.

Medlem

Titel

Organisation

Sara Krüger Falk

Formand 2030-panelet, Direktør

UN Global Compact Denmark

Simon Kjær Hansen

Næstformand 2030-panelet, Centerleder

Crown Princess Mary Center

Anja Philip

Formand

Forbrugerrådet Tænk

Anette Christiansen

Miljøchef

Landbrug & Fødevarer

Ellen Marie Friis Johansen

CSR-chef

Dansk Erhverv

Frederik Enevoldsen

Styrelsesmedlem

Dansk Ungdoms Fællesråd

Henrik Fredborg Larsen

Direktør

UNDP Nordisk kontor

Jesper Nygård

Administrerende direktør

Realdania

Katherine Richardson

Professor

Københavns Universitet

Kirsten Brosbøl

Stifter og direktør

2030beyond

Lene Dammand Lund

Rektor

Det Kongelige Akademi

Lisbeth Trinskjær

Formand

Folkehøjskolernes Forening

Lotte Holten

Centerchef

Danske Regioner

Louise Holck

Direktør

Institut for Menneskerettigheder

Maria Jose Landeira Østergård

Forkvinde

Kvinderådet

Marie Gad

Chef for Global Udvikling og Bæredygtighed

Dansk Industri

Mette Müller Kristensen

Direktør

Globalt Fokus

Nanna Callisen Bang

Direktør

Dansk Initiativ for Etisk Handel

Niels Ploug (observatør)

Afdelingsdirektør

Danmarks Statistik

Rikke Rønholt

Bestyrelsesmedlem

Dansk Idrætsforbund

Steen Hildebrandt

Professor emeritus

Århus Universitet

Thomas Ravn-Pedersen

Direktør og chefredaktør

Verdens Bedste Nyheder

Troels Dam Christensen

Sekretariatschef

92-gruppen

Medlemmer

Sara Krüger Falk

Sara Krüger Falk

Sara Krüger Falk

Formand for 2030-Panelet
Direktør, UN Global Compact Network Denmark

Særlig viden om Verdensmål

Billede af Verdensmål 5
Billede af Verdensmål 8
Billede af Verdensmål 9
Billede af Verdensmål 12
Billede af Verdensmål 13
Billede af Verdensmål 16
Billede af Verdensmål 17
Særlig viden om følgende temaer og fokusområder
 • Virksomheders bæredygtighed
 • Værdikæder
 • Due diligence
 • Rapportering og dokumentation af bæredygtighedsarbejde
 • Ansvarligt forbrug og produktion
 • Klima
 • Menneskerettigheder
 • FN’s arbejde med verdensmålene og fremdriften på dem

Simon Kjær Hansen

Simon Kjær Hansen

Simon Kjær Hansen

Næstformand for 2030-panelet
Leder, Crown Princess Mary Center

Særlig viden om Verdensmål

Billede af Verdensmål 11
Billede af Verdensmål 13
Billede af Verdensmål 17
Særlig viden om følgende temaer og fokusområder
 • Byer
 • Klima
 • Partnerskaber
 • Forskning-praksis samarbejde

Anette Christiansen

Anette Christiansen

Anette Christiansen

Miljøchef, Landbrug & Fødevarer 

Særlig viden om Verdensmål

Billede af Verdensmål 2
Billede af Verdensmål 6
Billede af Verdensmål 12
Billede af Verdensmål 13
Billede af Verdensmål 14
Billede af Verdensmål 15
Billede af Verdensmål 17
Særlig viden om følgende temaer og fokusområder
 • Fødevarer
 • Landbrug
 • Fødevareværdikæden

Anja Philip

Anja Philip

Anja Philip

Formand, Forbrugerrådet Tænk 

Særlig viden om Verdensmål

Billede af Verdensmål 3
Billede af Verdensmål 7
Billede af Verdensmål 8
Billede af Verdensmål 11
Billede af Verdensmål 12
Billede af Verdensmål 15
Særlig viden om følgende temaer og fokusområder
 • Forbrugerforhold bredt
 • Bæredygtighed
 • Kollektiv transport
 • Kemikaliekrise
 • Fødevarer
 • Tøj- og madspild
 • Forsyning

Ellen Marie Friis Johansen

Ellen Marie Friis Johansen

Ellen Marie Friis Johansen

CSR-chef, Dansk Erhverv

Særlig viden om Verdensmål

Billede af Verdensmål 1
Billede af Verdensmål 2
Billede af Verdensmål 3
Billede af Verdensmål 4
Billede af Verdensmål 5
Billede af Verdensmål 6
Billede af Verdensmål 7
Billede af Verdensmål 8
Billede af Verdensmål 9
Billede af Verdensmål 10
Billede af Verdensmål 11
Billede af Verdensmål 12
Billede af Verdensmål 13
Billede af Verdensmål 14
Billede af Verdensmål 15
Billede af Verdensmål 16
Billede af Verdensmål 17
Særlig viden om følgende temaer og fokusområder
 • CSR
 • Menneskerettigheder
 • Erhvervsliv
 • Virksomheder
 • Rapportering
 • Bæredygtighed
 • Ansvarlig virksomhedsadfærd

Frederik Enevoldsen

Frederik Enevoldsen

Frederik Enevoldsen

Næstformand, Dansk Ungdoms Fællesråd 

Særlig viden om Verdensmål

Billede af Verdensmål 3
Billede af Verdensmål 4
Billede af Verdensmål 8
Særlig viden om følgende temaer og fokusområder
 • Unge
 • Demokrati
 • Beskæftigelse

Henrik Fredborg Larsen

Henrik Fredborg Larsen

Henrik Fredborg Larsen

Direktør, UNDP Nordisk kontor

Særlig viden om Verdensmål

Billede af Verdensmål 1
Billede af Verdensmål 2
Billede af Verdensmål 3
Billede af Verdensmål 4
Billede af Verdensmål 5
Billede af Verdensmål 6
Billede af Verdensmål 7
Billede af Verdensmål 8
Billede af Verdensmål 9
Billede af Verdensmål 10
Billede af Verdensmål 11
Billede af Verdensmål 12
Billede af Verdensmål 13
Billede af Verdensmål 14
Billede af Verdensmål 15
Billede af Verdensmål 16
Billede af Verdensmål 17
Særlig viden om følgende temaer og fokusområder
 • Internationalt
 • Udvikling
 • FN
 • LNOB
 • Internationalt perpsektiv

Jesper Nygård

Jesper Nygård

Jesper Nygård

Administrerende direktør, Realdania 

Særlig viden om Verdensmål

Billede af Verdensmål 3
Billede af Verdensmål 7
Billede af Verdensmål 11
Billede af Verdensmål 12
Billede af Verdensmål 13
Billede af Verdensmål 17
Særlig viden om følgende temaer og fokusområder
 • Co-creation og partnerskaber som arbejdsmetode
 • Samskabelse mellem offentlig sektor, privat sektor og civilsamfundet
 • Bæredygtige byer og klimaindsats
 • Holistisk tilgang til bæredygtighed
 • Dansk og international praksis for fonde og filantropiske foreninger

Katherine Richardson

Katherine Richardson

Katherine Richardson

Professor, Københavns Universitet  

Særlig viden om Verdensmål

Billede af Verdensmål 14
Billede af Verdensmål 15
Særlig viden om følgende temaer og fokusområder
 • Biodiversitet
 • Sammenhæng mellem mål

Kirsten Brosbøl 

Kirsten Brosbøl 

Kirsten Brosbøl

Direktør og stifter, 2030beyond  

Særlig viden om Verdensmål

Billede af Verdensmål 1
Billede af Verdensmål 2
Billede af Verdensmål 3
Billede af Verdensmål 4
Billede af Verdensmål 5
Billede af Verdensmål 6
Billede af Verdensmål 7
Billede af Verdensmål 8
Billede af Verdensmål 9
Billede af Verdensmål 10
Billede af Verdensmål 11
Billede af Verdensmål 12
Billede af Verdensmål 13
Billede af Verdensmål 14
Billede af Verdensmål 15
Billede af Verdensmål 16
Billede af Verdensmål 17
Særlig viden om følgende temaer og fokusområder
 • Generelt implementering af 2030-dagsordenen
 • Parlamentarisk engagement
 • Internationalt samarbejde

Lene Dammand Lund

Lene Dammand Lund

Lene Dammand Lund

Rektor, Det Kongelige Akademi 

Særlig viden om Verdensmål

Billede af Verdensmål 9
Billede af Verdensmål 11
Billede af Verdensmål 12
Billede af Verdensmål 13
Særlig viden om følgende temaer og fokusområder
 • Kunst og arkitektur
 • Synergi mellem mål

Lisbeth Trinskjær

Lisbeth Trinskjær

Lisbeth Trinskjær

Formand, Folkehøjskolernes Forening

Særlig viden om Verdensmål

Billede af Verdensmål 4
Særlig viden om følgende temaer og fokusområder
 • Unge
 • Folkeligt engagement

Lotte Holten 

Lotte Holten 

Lotte Holten

Centerchef, Danske Regioner 

Særlig viden om Verdensmål

Billede af Verdensmål 3
Billede af Verdensmål 4
Billede af Verdensmål 6
Billede af Verdensmål 8
Billede af Verdensmål 11
Billede af Verdensmål 12
Billede af Verdensmål 13
Særlig viden om følgende temaer og fokusområder
 • Regioner
 • Klima
 • Miljø
 • Uddannelse
 • Grøn transport

Maria Jose Landeira Østergård

Maria Jose Landeira Østergård

Maria Jose Landeira Østergård

Forkvinde, Kvinderådet

Særlig viden om Verdensmål

Billede af Verdensmål 5
Billede af Verdensmål 10
Billede af Verdensmål 16
Billede af Verdensmål 17
Særlig viden om følgende temaer og fokusområder
 • Ligestilling
 • Kvinders rettigheder
 • Politisk rådgivning

Marie Gad 

Marie Gad 

Marie Gad

Chef for global udvikling og bæredygtighed, Dansk Industri

Særlig viden om Verdensmål

Billede af Verdensmål 4
Billede af Verdensmål 5
Billede af Verdensmål 6
Billede af Verdensmål 7
Billede af Verdensmål 8
Billede af Verdensmål 9
Billede af Verdensmål 11
Billede af Verdensmål 12
Særlig viden om følgende temaer og fokusområder
 • Virksomheder
 • CSR
 • SMV’er
 • Bæredygtigt arbejdsmarked
 • Uddannelse i STEM
 • Styrket offentlig infratruktur

Mette Müller Kristensten

Mette Müller Kristensten

Mette Müller Kristensten

Direktør, Globalt Fokus 

Særlig viden om Verdensmål

Billede af Verdensmål 1
Billede af Verdensmål 2
Billede af Verdensmål 4
Billede af Verdensmål 5
Billede af Verdensmål 10
Billede af Verdensmål 13
Billede af Verdensmål 16
Billede af Verdensmål 17
Særlig viden om følgende temaer og fokusområder
 • Internationalt udviklingssamarbejde
 • LNOB
 • Civilsamfundsengagement

Nanna Callisen Bang

Nanna Callisen Bang

Nanna Callisen Bang

Direktør, Etisk Handel Danmark 

Særlig viden om Verdensmål

Billede af Verdensmål 8
Billede af Verdensmål 12
Billede af Verdensmål 17
Særlig viden om følgende temaer og fokusområder
 • Værdikæder
 • Etisk handel
 • Ansvarlig import
 • Virksomheders bæredygtighed
 • Menneskerettigheder
 • Due dilligence
 • Partnerskaber

Rikke Rønholt Albertsen

Rikke Rønholt Albertsen

Rikke Rønholt Albertsen

Bestyrelsesmedlem og Ph.D. Fellow,
Danmarks Idrætsforbund/ DGI/ GAME, CBS Sustainability, EOC Sustainability and Active Society Commission

Særlig viden om Verdensmål

Billede af Verdensmål 3
Billede af Verdensmål 4
Billede af Verdensmål 5
Billede af Verdensmål 8
Billede af Verdensmål 10
Billede af Verdensmål 11
Billede af Verdensmål 16
Særlig viden om følgende temaer og fokusområder
 • Folkeligt engagement (multi-sektor samarbejde)
 • Forebyggelse/behandling af livstilssygdomme
 • Frivillighed og innovation idrætssektoren
 • Aktive bymiljøer
 • Diversitet
 • Kulturens rolle i den grønne omstilling
 • Sport
 • Menneskerettigheder

Steen Hildebrandt

Steen Hildebrandt

Steen Hildebrandt

Ph.D., professor emeritus og adjungeret professor,
Århus Universitet, Ålborg Universitet og CBS, Handelshøjskolen i København

Særlig viden om Verdensmål

Billede af Verdensmål 4
Billede af Verdensmål 17
Særlig viden om følgende temaer og fokusområder
 • Uddannelse
 • Virksomheder
 • Forfatter til en lang række bøger om ledelse, organisation, verdensmål og bæredygtighed

Thomas Ravn-Pedersen

Thomas Ravn-Pedersen

Thomas Ravn-Pedersen

Direktør og chefredaktør, Verdens Bedste Nyheder 

Særlig viden om Verdensmål

Billede af Verdensmål 4
Billede af Verdensmål 5
Billede af Verdensmål 10
Billede af Verdensmål 11
Billede af Verdensmål 12
Billede af Verdensmål 16
Billede af Verdensmål 17
Særlig viden om følgende temaer og fokusområder
 • Uddannelse for bæredygtig udvikling (UBU)
 • Kommunikation
 • Folkeligt engagement
 • Frivillighed
 • Multi-stakeholder samarbejde
 • Innovation
 • Underviser på Verdensmålsakademi og MasterClass

Troels Dam Christensen

Troels Dam Christensen

Troels Dam Christensen

Sekretariatsleder, 92-gruppen

Særlig viden om Verdensmål

Billede af Verdensmål 12
Billede af Verdensmål 13
Billede af Verdensmål 14
Billede af Verdensmål 15
Billede af Verdensmål 17
Særlig viden om følgende temaer og fokusområder
 • Bæredygtig udvikling
 • Klima
 • Miljø
 • Biodiversitet
 • Bæredygtigt forbrug og produktion
 • CSR

Niels Ploug 

Niels Ploug 

Niels Ploug (observatør)

Afdelingsdirektør, Danmarks Statistik  

Særlig viden om Verdensmål

Billede af Verdensmål 1
Billede af Verdensmål 2
Billede af Verdensmål 3
Billede af Verdensmål 4
Billede af Verdensmål 5
Billede af Verdensmål 6
Billede af Verdensmål 7
Billede af Verdensmål 8
Billede af Verdensmål 9
Billede af Verdensmål 10
Billede af Verdensmål 11
Billede af Verdensmål 12
Billede af Verdensmål 13
Billede af Verdensmål 14
Billede af Verdensmål 15
Billede af Verdensmål 16
Billede af Verdensmål 17
Særlig viden om følgende temaer og fokusområder
 • Data
Back To Top