Skip to content

Vores mål-projektet

I januar 2019 lancerede 2030-panelet en baselinerapport på verdensmål 11, der var udarbejdet med bred tværsektoriel involvering, som afsæt for at måle på Verdensmålene i Danmark.

På baggrund af pilotforsøget med mål 11 igangsatte 2030-panelet i november 2019 en måling af, hvor langt vi i Danmark er fra at opnå samtlige af de 17 verdensmål. Projektet fik navnet ”Vores mål” og har ud fra mere end 6000 input fra danskerne identificeret 197 danske målepunkter, der giver en national dansk baseline for, hvor langt vi er fra at opnå verdensmålene.

​Projektet blev til i et samarbejde mellem 2030-panelet Danmarks Statistik og et partnerskab bestående af Deloitte, Geelmuyden Kiese, Sweco, Dansk Energi Management, Kraka, RUC og Aalborg Universitet, der bidrog til at indsamle empiri på tværs af hele Danmark og udarbejde en samlet baseline, der var klar til brug fra september 2020.

 

Et fælles projekt

​Resultatet af projektet kan findes på  De danske målepunkter – Danmarks Statistik (dst.dk). Den endelige Vores Mål rapport er blevet til på baggrund af en proces, hvor befolkningen sammen med dansk erhvervsliv, forskere, interesseorganisationer, kommuner og resten af civilsamfundet har bidraget med idéer til, hvordan vi ud fra danske standarder bør måle, om vi lever op til FN’s verdensmål om at skabe en mere bæredygtig udvikling. I løbet af december 2019 og foråret 2020 var der åbne online høringer og fysiske workshops over hele landet, hvor diverse interessenter diskuterede de 17 mål i en dansk kontekst.

“Om vi diskuterer unge rygere, hjemløse eller ulighed, taler vi om verdensmålene. Et mere bæredygtigt samfund vedrører os alle, og derfor har det også været vigtigt, at alle får mulighed for at give deres besyv med. Det vi tæller, og derfor kommer de indikatorer, vi lægger os fast på, og som Danmarks Statistik fremover skal måle på, til at have enorm betydning for, hvordan vi indretter Danmark i fremtiden,” – Steen Hildebrandt, daværende formand for og nuværende medlem i 2030-panelet.

De danske målepunkter kan hjælpe virksomheder, organisationer, myndigheder, politikere og borgere i til bidrage til at opnå verdensmålene. For eksempel gennem produkt- og forretningsudvikling, lovgivning, politikudvikling samt gennem ændret adfærd og nye forbrugsvaner. Målepunkterne viser således også, hvad danskerne synes er vigtigt, når det gælder social, økonomisk og ressourcemæssig bæredygtighed.

“Det er vigtigt, at vi får skabt nogle nationale indikatorer for måling af den bæredygtige udvikling. Begreber som fattigdom, sundhed, klimaforandringer og økonomisk vækst er naturligvis ikke det samme i Danmark som i andre dele af verden. I tråd med en demokratisk dansk tradition er det oplagt, at befolkningen skal være med til at fastlægge de danske indikatorer,” – Kristian Jensen, daværende formand for 2030-netværket.

Projektet er finansieret med støtte fra Industriens Fond, Lundbeckfonden, Nordea-fonden, Realdania og Spar Nord Fonden.

2030-panelets årlige statusrapport

Fra 2022 udgiver 2030-panelet hvert år en statusrapport, der gør status op på Danmarks implementering af Verdensmålene. Statusrapporten har fokus på de Verdensmål som verdens ledere årligt diskuterer ved FN’s High Level Political Forum. Derudover vil mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion være en fast del af statusrapporten, idet Danmark har markante udfordringer i forhold til at opnå netop dette mål.

I statusrapporten bliver der taget udgangspunkt i både de internationale mål og i de danske målepunkter, der er udarbejdet i Vores Mål-projektet. Rapporten indeholder en status på, hvor Danmark står i forhold til at indfri målene – både i internationalt og nationalt perspektiv. Derudover peger 2030-panelet på de centrale udfordringer.

Statusrapporten for 2022 udkom i januar 2023 og omfatter målene:

  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
  • Mål 14: Livet i Havet
  • Mål 15: Livet på Land
Back To Top