Skip to content

Udgivelser

Udgivelser

Nedslag og fremdrift for Verdensmål 6, 7, 9, 11 og 12 – 2030-panelets Verdensmålsrapport 2023/2024

2030-panelets Verdensmålsrapport 2023/2024 er baseret på data fra Danmarks Statistiks Baggrundsrapport, som behandler mål 6 om rent vand og sanitet, mål 7 om bæredygtig energi, mål 9 om industri, innovation og infrastruktur og mål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund, samt panelets fokusmål  – mål 12 om ansvarligt forbrug og produktion. Panelet har dertil udarbejdet tværgående anbefalinger og anbefalinger til regeringens kommende Handlingsplan for Verdensmålene.

Danmark som foregangsland – Fokus og forankring af FN’s verdensmål

2030-panelets anbefalinger til Minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik

 

Konsekvensvurderinger af lovforslag i forhold til FN’s verdensmål (2023)

Analyse af barriere og drivkræfter i forbindelse med konsekvensvurderinger af lovforslag i forhold til verdensmålene.

Status 2022

Status 2022, er 2030-panelets første statusrapport. Rapporten giver en status lavet af Danmarks Statistik på Verdensmål 4, 5, 12, 14 og 15. 2030-panelet har dertil udarbejdet anbefalinger til alle de undersøgte Verdensmål, samt lavet en undersøgelse af konsekvensvurderinger af lovforslag ift. Verdensmålene.

VNR oversat til dansk (2021)

I 2021 blev 2030-panelet adspurgt af finansministeriet om, at give deres perspektiv på Danmarks arbejde med verdensmålene i rapporten ”Voluntary National Review 2021”. I den forbindelse medvirkede formanden for 2030-panelet, Sara Krüger Falk, i en videopræsentation af projektet. Læs den fulde VNR-rapport her.

2030-Panelets anbefalinger til regeringens handlingsplan (2020)

I 2020 var regeringen på vej med en ny handlingsplan med henblik på at opnå verdensmålene i 2030. I den forbindelse udkom 2030-panelet med en række konkrete anbefalinger til, hvordan selve handlingsplanen burde udformes for at sikre opnåelsen af verdensmålene.

Build Back Better (2020)

Kataloget, Build Back Better, tager udgangspunkt i, at perioden med Corona har givet politikerne en unik platform for at ”bygge bedre”. I kataloget fremfører 2030-panelet en række konkrete politiske anbefalinger, der vil skabe mere optimale vilkår for en bæredygtig udvikling end tilfældet var før Corona.

Vores Mål-rapporten (2020)

Vores Mål-rapporten, der er en del af Vores Mål-projektet, giver en status på arbejdet med samtlige 17 verdensmål. Derudover præsenteres en række supplerende indikatorer og andre forslag med henblik på at fremme arbejdet med verdensmål i Danmark. Du kan læse mere om både Vores Mål-projektet og Vores Mål-Rapporten her.

Back To Top