1/17

Nyheder

Replik: Verdensmålene er alt andet end nonsens

20. marts 2021

Martin Bernsen beskylder i Weekendavisen Verdensmålene for at være en spændetrøje, der truer både undervisnings- og metodefriheden. Læs Thomas Ravn-Pedersen og Lene Dammand Lunds svar på vegne af 2030-panelet. 

 

 

2030-Panelet præsenterer anbefalinger til regeringens kommende handlingsplan

1. november 2020 

D. 1. november 2020 præsenterede 2030-Panelet nye, opdaterede anbefalinger til regeringens kommende handlingsplan for opnåelse af verdensmålene.

 

Nyt formandskab i 2030-Panelet 

22. oktober 2020 

Sara Krüger Falk og Clara Halvorsen er udpeget som hhv. ny formand og næstformand for 2030-Panelet. Steen Hildebrandt går af som formand, men bliver i panelet som menigt medlem. Desuden udpeges Kirsten Brosbøl som nyt medlem. 

Hvad er 2030-panelet?

2030-panelet er etableret af 2030-netværket i juni 2017 som et rådgivende tværsektorielt organ.

Formålet med 2030-panelet er at understøtte 2030-netværkets politiske arbejde gennem analysearbejde, sparring, videndeling og møder med netværket omkring selvstændige emner.

Panelet mødes flere gange årligt samt afholder møder og arrangementer i samarbejde med 2030-netværket.

2030-Panelet har i august 2020 lanceret det store Vores Mål-projekt med 197 danske målepunkter til at gøre FN's 17 Verdensmål danske. 

Hvad er 2030-netværket?

2030-netværket består af medlemmer fra det danske Folketing, der ønsker at samarbejde om implementeringen af FN's verdensmål, samt at skabe et forum for en bred og inkluderende debat om målene. Hvis vi skal nå målene, kræver det handling på alle niveauer. Med netværket får vi en platform for samarbejde med fx civilsamfundet, erhvervslivet og andre, der har interesse i det.​

Formålet med 2030-netværket er at fremme FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling samt monitorere implementeringen heraf nationalt og internationalt.