1/1

Nyheder

Lancering af masterclass i Verdensmål til ledere og erhvervslivet 

21. januar 2022
2030-panelet har taget initiativ til en masterclass i Verdensmål. Denne masterclass er udviklet af Globalt Fokus og Verdens Bedste Nyheder. Masterclassen vil give ledere i civilsamfundet, erhvervslivet og politik konkrete værktøjer til implementeringen af Verdensmål i deres organisation og vil forløbe over fire gange i løbet af første halvår i 2022.Tværsektoriel debat ved Verdensmålsugen
28. september 2021
2030-panelet satte tværsektorielle løsninger på dagsordenen ved Verdensmålsugen 22.-24. september. Som medvært stod 2030-panelet for debatter, der samlede forskellige sektorers perspektiver i at finde inspirerende løsninger på hvordan vi kommer i mål med Verdensmålene.

Hvad er 2030-panelet?

2030-panelet er etableret af 2030-netværket i juni 2017 som et rådgivende tværsektorielt organ.

Formålet med 2030-panelet er at understøtte 2030-netværkets politiske arbejde gennem analysearbejde, sparring, videndeling og møder med netværket omkring selvstændige emner.

Panelet mødes flere gange årligt samt afholder møder og arrangementer i samarbejde med 2030-netværket.

2030-Panelet har i august 2020 lanceret det store Vores Mål-projekt med 197 danske målepunkter til at gøre FN's 17 Verdensmål danske. 

Hvad er 2030-netværket?

2030-netværket består af medlemmer fra det danske Folketing, der ønsker at samarbejde om implementeringen af FN's verdensmål, samt at skabe et forum for en bred og inkluderende debat om målene.

 

Hvis vi skal nå målene, kræver det handling på alle niveauer. Netværket giver en platform for samarbejde med fx civilsamfundet, erhvervslivet og andre, der har interesse i det.​

Formålet med 2030-netværket er at fremme FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling samt monitorere implementeringen heraf nationalt og internationalt.