1/17

Nyheder

Nyt formandsskab i 2030-Panelet

​​22. oktober 2020

Sara Krüger Falk og Clara Halvorsen er udpeget som hhv. ny formand og næstformand for 2030-Panelet. Steen Hildebrandt går af som formand, men bliver i Panelet som menigt medlem. Desuden udpeges Kirsten Brosbøl som nyt medlem.  

September 2020: Fra håb til handling!

​​17. september 2020

September 2020 har markeret et foreløbigt højdepunkt for 2030-Panelet: Lancering af en stor rapport, møde med 2030-Netværket, konference på Christiansborg, udarbejdelse af politiske anbefalinger og møde med Danmarks Finansminister, Nicolai Wammen (S).

2030-Panelet offentliggør 197 nye målepunkter for at gøre FN’s 17 Verdensmål danske

1. september 2020

Målepunkterne er blevet fastsat på baggrund af mere end 6.000 input fra danske virksomheder, organisationer, forskere og engagerede danskere.

Please reload

Hvad er 2030-panelet?

2030-panelet er etableret af 2030-netværket i juni 2017 som et rådgivende tværsektorielt organ.

Formålet med 2030-panelet er at understøtte 2030-netværkets politiske arbejde gennem analysearbejde, sparring, videndeling og møder med netværket omkring selvstændige emner.

Panelet mødes flere gange årligt samt afholder møder og arrangementer i samarbejde med 2030-netværket.

2030-Panelet har i august 2020 lanceret det store Vores Mål-projekt med 197 danske målepunkter til at gøre FN's 17 Verdensmål danske. 

Hvad er 2030-netværket?

2030-netværket består af medlemmer fra det danske Folketing, der ønsker at samarbejde om implementeringen af FN's verdensmål, samt at skabe et forum for en bred og inkluderende debat om målene. Hvis vi skal nå målene, kræver det handling på alle niveauer. Med netværket får vi en platform for samarbejde med fx civilsamfundet, erhvervslivet og andre, der har interesse i det.​

Formålet med 2030-netværket er at fremme FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling samt monitorere implementeringen heraf nationalt og internationalt.

© 2030-panelet.dk 

  • LinkedIn Social Ikon