Skip to content

CSR-chef Ellen Marie Friis Johansen: ”Løsningerne til at nå Verdensmål 12 ligger (også) hos virksomhederne”

Dansk Erhverv hjælper medlemsvirksomhederne både med konkret bæredygtighedsrapportering og strategisk CSR, fortæller CSR-chef Ellen Marie Friis Johansen.  

 

I 2024 har 2030-panelet især fokus på Mål 12, hvor Danmark halter bagud. Hvorfor mener du, at det er særlig vigtigt at arbejde for at opfylde Mål 12? 

Det er det allervigtigste mål, fordi virksomhederne skal bidrage til at løse de udfordringer, verden står over for. Det handler om ansvarlig produktion.  

 

Hvordan har I i Dansk Erhverv arbejdet med mål 12?  

Vi er medlem af UN Global Compact og med i deres CoP-rapportering. Vores formål som erhvervsorganisation er at støtte op om Mål 12. Verdensmålene er vores udgangspunkt, når vi taler om CSRD, ansvarligt produktionsstyring, biodiversitet, klima, miljø. Alle de emner arbejder vi med.  

Mit team arbejder både med konkret bæredygtighedsrapportering og strategisk CSR. Der ligger meget samfundsansvar i CSRD. Det, der er lovgivers intention, er at ændre adfærd i virksomhederne – at få virksomhederne til at understøtte bæredygtig omstilling. Vi informerer og vejleder. Vi er jo modtagere af de dilemmaer, som virksomhederne står over for og har til opgave at se på, hvad kan der gøres lettere for dem. Vi ser på, hvad vi kan gøre lovgivere opmærksomme på og laver også at lave folkeoplysning til virksomhederne. Vi formidler, hvad bæredygtighed går ud på, hvordan man kan gøre det, hvordan man kan opfordre til samarbejde, hvad CSRD betyder, etc. Vi afholder webinarer, møder, konferencer og har et CSR-netværk og bæredygtighedsportaler, hvor man kan hente viden. 

 

Hvad er der kommet ud af jeres indsats? 

Der er kommet mere viden ud til virksomhederne om, hvordan de arbejder med bæredygtig omstilling. Men det er komplekst for virksomhederne at arbejde med. De står med vidt forskellige udfordringer – nogle mangler vand, nogle savner arbejdskraft, nogle bliver ramt af biodiversitetskrisen, nogle er mere udsat end andre. Vi bliver nødt til at løfte i flok. Det er vigtigt også at tænke i Leave no one Behind. Hvis dansk landbrug skal pålægges en CO2-afgift, skal vi samtidig hjælpe de mennesker, der er truet på deres brød. Når vi skal gøre alting mere bæredygtigt, skal vi have øje for dem, der bliver klemt i en transitionsperiode. Det plejer vi at være gode til i Danmark.  

 

Hvad har været de største udfordringer i jeres arbejde med Mål 12?  

At udviklingen går hurtigt. For tre år siden, hvor CSRD blev sendt i forslag, havde bæredygtighed ikke så bred en forankring som det har nu. Mange danske virksomheder var i gang med at rapportere og gjorde et flot stykke arbejde, men med CSRD går udviklingen hurtigere. Vi har fået et stort regelkompleks. Virksomhederne skal spise en elefant, og vi skal i Dansk Erhverv hjælpe dem med at skære den op i stykker, så de kan få den ned bid for bid.  

 

Hvordan kommer I i Dansk Erhverv fremadrettet til at arbejde med Mål 12?  

De næste to-tre år vil vi arbejde med at reducere kompleksiteten i at sikre ansvarlig produktion. Vi vil samle de gode historier ind, formidle, hvordan virksomheder skaber værditilvækst, får konkurrencefordele og bliver mere fremtidssikrede. Vi skal formidle de gode historier. Bæredygtighed skal være værdiskabende for os alle sammen, også for virksomhederne. Ellers bliver det bare en træls opgave. Det er ikke meningen. 

Back To Top