Skip to content

2030Beyond: Danske kokkeelever får færdigheder til reducere madspild

2030Beyond: Danske kokkeelever får færdigheder til reducere madspild

Såvel danske kokkeelever som internationale parlamentarikere er involveret i 2030Beyond’s arbejde for at udvikle mere bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre, fortæller CEO Kirsten Brosbøl.   

I 2024 har 2030-panelet især fokus på Mål 12, hvor Danmark halter bagud. Hvorfor mener du, at det er særligt vigtigt at arbejde for at opfylde Mål 12?

Danmark er et af de lande med det største træk på naturressourcerne pr indbygger – som vi lige har set med Country Overshoot Day den 16. marts. Det er vores måske største barriere for at nå verdensmålene. Omstillingen af vores forbrug og produktion er en af de helt store transformationer, som vores samfund skal gennemgå for at nå verdensmålene og i øvrigt også Parisaftalen. Det kræver en gennemgribende nytænkning af værdikæder og forbrugsmønstre. Det kan ikke overlades til den enkelte borger, men er et strukturelt problem, som kalder på politiske løsninger.

Hvordan arbejder 2030Beyond med mål 12? Giv gerne et konkret eksempel.

I vores engagement af elever fra fødevare- og kokkeuddannelserne på erhvervsskoler og FGU, hvor eleverne undervises i verdensmål og bæredygtig fødevareproduktion og -forbrug er der særligt fokus på mål 12.3 om at reducere madspild, men også 12.2 om bæredygtig håndtering af naturressourcer og 12.8 om at give alle mennesker viden og forståelse for at kunne leve bæredygtigt. Eleverne deltager også på det kenyanske folkemøde, hvor de arbejder sammen med kenyanske elever på den største kokkeskole i Østafrika. På denne måde arbejder vi også med delmål 12.A om støtte til udviklingslandene i at styrke deres videnskabelige og teknologiske kapacitet til at bevæge sig i retning af mere bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre.

Hvad er der kommet ud af jeres indsats?

De unge får viden og handlekompetence til at arbejde med bæredygtighed i deres fag. De får konkret viden om mål 12, og lærer hvordan de kan håndtere råvarer uden spild, f.eks. hvordan de kan skabe gastronomi ud af restprodukter. De unge bevæger sig fra at være ganske uvidende om deres egen rolle i omstillingen af fødevaresektoren til at blive engagerede ambassadører for verdensmålene. Som et konkret outcome af projektet har Hotel- og Restaurantskolen oprettet en Verdensmålsklasse. Og Kenya Utalii College har efterfølgende modtaget Ecotourism Kenya’s Eco Warrior Award for “Best training institution in integrating sustainability and circular practices in the tourism sector of SSA”.

 

Hvad har været de største udfordringer? 

Det har været nyt for skolerne at arbejde med verdensmålene, og elevgruppen har ikke noget forhåndskendskab til verdensmål eller udviklingssamarbejde. Det kræver en tilpasning af den didaktiske og pædagogiske tilgang i forhold til formidling af verdensmålene, der opfattes som meget abstrakt og fjernt fra elevernes hverdag. Samtidig er hotel- og restaurationsbranchen generelt udfordret i forhold til bæredygtighed, både i Danmark og Kenya.

 

Hvordan kommer 2030Beyond fremadrettet til at arbejde med Mål 12? 

Projektet med kokkeeleverne fortsætter. Samtidig har vi på Verdensmålenes Plads på Folkemødet en madscene, hvor der under Folkemødet vil være fokus på bl.a. mål 12 i en række events. I Verdensmålenes Telt har vi også en del events med fokus på mål 12, bl.a. bæredygtigt byggeri. Vi har også på pladsen generelt fokus på bæredygtige materialer og genbrug. Vi arbejder i 2030beyond også med at mobilisere parlamentarikere over hele verden for verdensmålene, og vi kommer i det politiske arbejde også til at understøtte initiativer omkring verdensmål 12.

Back To Top