Skip to content

Om panelet

2030-panelet blev nedsat af Folketingets 2030-netværk i juni 2017 og består på nuværende tidspunkt af 23 medlemmer. Det er et tværsektorielt ekspertpanel, der har til formål at understøtte og inspirere 2030-netværkets politiske arbejde og fremme FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling i samarbejde med politikerne. Derudover bidrager panelet til at skabe større viden og debat om FN’s verdensmål og bæredygtig udvikling.

Alle medlemmerne i panelet er udvalgt som repræsentanter for væsentlige aktører i det danske samfund eller i kraft af deres personlige kapacitet og viden om implementering af FN’s verdensmål. Medlemmerne vælges for en toårig periode og har efterfølgende mulighed for at opnå genvalg. Formand for panelet er Sara Krüger Falk, Direktør i Global Compact Network og næstformand er Simon Kjær Hansen, Leder i Crown Princes Mary Center.

2030-Panelet har myndighed til at tage selvstændige initiativer og er ikke underlagt politisk instruktion fra 2030-netværket. Sekretariatsfunktionen for 2030-panelet varetages af  Globalt Fokus, der bistår med at facilitere møder og arrangementer, koordinere panelets deltagelse i events, understøtte panelets arbejdsgrupper og aktiviteter, videndeling mv.

Vi ønsker med netværket at skabe et forum for en bred og inkluderende debat om verdensmålene, som vedrører os alle. Hvis vi skal nå målene, kræver det handling på alle niveauer. Med netværket får vi en platform for samarbejde med fx civilsamfundet, erhvervslivet og andre, der har interesse i det,”

– Kirsten Brosbøl, daværende formand for 2030-netværket, i forbindelse med etableringen (2017).

Hvad er 2030-netværket?

Formålet med 2030-netværket er at fremme FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling samt monitorere implementeringen af målene i Danmark. Netværket består af folketingsmedlemmer og samtlige folketingsmedlemmer i Danmark har mulighed for at blive en del af netværket.

I netværket samarbejdes der dermed tværpolitisk med henblik på implementeringen af FN’s Verdensmål, samt at skabe et forum for bred og inkluderende debat om verdensmålene. I den sammenhæng har det været vigtigt at skabe en platform for samarbejde med eksempelvis civilsamfundet, erhvervslivet og andre relevante aktører. Det er med udgangspunkt heri, at 2030-netværket har valgt at etablere 2030-panelet.

Back To Top