Skip to content

”Vores mål”-projektet er skudt i gang, og du kan bidrage!

2030-Panelet har igangsat udarbejdelsen af en baseline-måling for Danmarks opnåelse af verdensmålene med Danmarks Statistik som projektledere og et kommissorium med Deloitte i spidsen som leverandører. Du har muligheden for at bidrage til udarbejdelsen af målingen!

Efter en succesfuld lancering af 2030-Panelets baselinerapport på verdensmål 11 i januar, har 2030-Panelet nu igangsat udarbejdelsen af en komplet måling af, hvor langt vi i Danmark er fra at opnå samtlige af de 17 verdensmål.

Projektet har fået navnet ”Vores mål”, og skal via udarbejdelse af nye indikatorer og data give Danmark en komplet her-og-nu måling – en baseline – for, hvor langt vi er fra opnå verdensmålene.

2030-Panelet har sammen med lederne af projektet, Danmarks Statistik, udpeget et partnerskab bestående af Deloitte, Geelmuyden Kiese, Sweco, Dansk Energi Management, Kraka, RUC og Aalborg Universitet til at indsamle bidrag på tværs af hele Danmark og udarbejde en samlet baseline klar til brug i sommeren 2020.

Alle kan bidrage

Projektet kan findes på voresmaal.dk, og alle kan bidrage med idéer til, hvad der bør måles på for at give så præcist et bud på verdensmålenes opnåelse som muligt. Der vil i løbet af december 2019 og foråret 2020 være åbne online høringer inden for de forskellige mål. Samtidig vil der i løbet af foråret 2020 være åbne workshops over hele landet, hvor man kan komme og arbejde med andre interesserede om projektet.

Skulle du være interesseret, kan du også blive medfortæller og sprede budskabet om det store projekt.

2030-Panelet håber på din viden og dit engagement, så danske politikere og det danske samfund kan et indblik i Danmarks bæredygtige udvikling, en måling for fremtiden!

Læs også nyhed om lancering af projektet på projektet hjemmeside og find pressemeddelelsen her.

Projektet er finansieret med støtte fra Industriens Fond, Lundbeckfonden, Nordea-fonden, Realdania og Spar Nord Fonden.

Back To Top