Skip to content

Stort fællesmøde mellem 2030-panelet og 2030-netværket

I dag mødtes 2030-netværket og dets rådgivende organ, 2030-Panelet, til et stort fællesmøde på Christiansborg, og gode diskussioner om samarbejde blev krydret med inspirerende oplæg fra Nordisk Ministerråd samt projektlederne bag 2030-Panelets kommende store analyse fra Dansk Arkitekturcenter og Rambøll.

2030-Panelet og 2030-Netværket mødtes i dag på Christiansborg til et stort anlagt fællesmøde mellem de to fora. Anledningen var et ønske fra begge sider om at mødes og gennemgå fremadrettet samarbejdsmuligheder, få inspiration fra eksterne oplægsholdere samt høre mere om det store analysearbejde, som 2030-Panelet med Dansk Arkitekturcenter (DAC) og Rambøll som udførende aktører, har sat i gang.

Flere af de ny-udpegede medlemmer til det nu i alt 22 personers store 2030-Panel var blandt de i alt 17 deltagende personer fra panelet, mens 7 medlemmer af 2030-netværket ligeledes havde fundet vej. I velkomsttalen fra forkvinden i 2030-netværket, Kirsten Brosbøl (S) og formanden i 2030-panelet, Steen Hildebrandt, blev der i særlig lagt vægt på de vigtigste mål for samarbejdet mellem de to fora; at holde en løbende dialog med hinanden, understøtte hinandens arbejde og hele tiden bidrage til at inspirere hinanden.

Bumps on the road to 2030

Mødet på Christiansborg profiterede af at have et indsigtsfuldt oplæg fra afdelingschef i Nordisk Ministerråd, Anders Geertsen. Han gav først og fremmest gav udtryk for, at 2030-agendaen har givet et fornyet engagement i det nordiske samarbejde – også mellem henholdsvis Ministerrådet og Det Nordiske Råd (for parlamentarikere red.). Samtidig beskrev Anders Geertsen til inspiration, hvordan man fra Nordisk Ministerråds side har taget initiativ til flere spændende analyser, hvilket blandt andet har resulteret i udgivelsen ”Bumps on the roads to 2030”, hvori det undersøges, hvilke udfordringer de nordiske lande står overfor i forsøget på at opnå Verdensmålene.

2030-panelets analyse: Hvor står vi i Danmark?

Repræsentanter fra DAC og Rambøll præsenterede herefter den analyse, som 2030-panelet har taget initiativ til, og som i løbet af 2018 og starten af 2019 vil bidrage til debatten herhjemme vedrørende implementeringen af 2030-agendaen i Danmark. Formålet med analysen er at oversætte en række Verdensmål til den danske kontekst og vise, hvor Danmark står henne i forhold til opnåelsen af Verdensmålene. Helt konkret vil der således blive udarbejdet en baseline for Danmark ved brug af relevante danske indikatorer i tæt samarbejdet med Danmarks Statistik.

Samtidig vil analysen indeholde et litteraturreview af ’best practice’ eksempler fra hele verden, som kan oversættes og implementeres i en dansk kontekst. Den efterfølgende diskussion blandt mødets deltagere bød både på støtte til det ambitiøse projekt og kommentarer vedrørende udarbejdelsen af rapporten, hvori DAC og Rambøll blandt andet vil inddrage eksperter og interessenter fra hele Danmark gennem afholdelse af workshops.

Engagement inden for og uden for Christiansborg – og dialog på Folkemødet!

De mange deltagere til fællesmødet drøftede afslutningsvis fremadrettet samarbejde. Hovedpunkterne i drøftelserne centrerede sig blandt andet omkring en mere markant integration af 2030-agenaden på Christiansborg, hvilket 2030-Panelet kan understøtte. Ligeledes pointerede panelets medlemmer, hvor meget engagement der er i 2030-agendaen uden for Christiansborg, og på den baggrund blev kimen lagt til et endnu større samarbejde og dialog mellem de to fora fremover. Næste gang 2030-Netværket og 2030-Panelet mødes, bliver i Verdensmålenes Telt på Folkemødet i juni, hvor man ved flere lejligheder kan møde begge medlemmer af begge fora.

Back To Top