Skip to content

Panelet præsenterer nye anbefalinger til regeringens kommende handlingsplan

I september 2020 præsenterede 2030-Panelet sit første katalog af anbefalinger til politiske beslutningstagere til en bæredygtig genstart af Danmark. Anbefalingerne blev til i lyset af Covid-19-krisen og den massive genopbygning, som hele verden stod over for. På trods af sine massive negative konsekvenser gav krisen nemlig en unik mulighed for at bevæge Danmark hurtigere i en mere bæredygtig og retfærdig retning og skabe markante adfærdsændringer. For 2030-Panelet var det vitalt, at genopbygningen byggede fremad – og ikke tilbage til “business as usual”.

D. 1. november 2020 præsenterede 2030-Panelet nye, opdaterede anbefalinger til regeringens kommende handlingsplan for opnåelse af verdensmålene. De 11 nye anbefalinger placerer sig under fire hovedanbefalinger:

  • Handlingsplanen bør sætte en ny retning for Danmark og accelerere den bæredygtige omstilling ved at udstikke en ny politisk linje.
  • Danske målepunkter fra Vores Mål bør indgå i handlingsplanen
  • Handlingsplanen bør forankres i det politiske og administrative system
  • Handlingsplanen bør forpligte regeringen på en bred ind- dragelsesproces ved udformning af VNR-rapporter og ved selve fremlæggelsen på HLPF i New York

Lanceringen af handlingsplanen, der var dateret til december, er rykket til første halvdel af 2021. 2030-Panelet ser fremad mod den videre proces og står til rådighed i videre sparring og rådgivning i processen med handlingsplanen såvel som i den kommende VNR-proces i 2021.

Back To Top