Skip to content

Opsamling på Verdensmålsugen 2023

En vigtig dagsorden

Verdensmålsugen 2023 satte fokus på både vigtige, presserende, ambitiøse og optimistiske mål. 2030-panelet afholdt i samarbejde med en række samarbejdspartnere seks events.

“Hele formålet med Verdensmålene er, at vi kan tænke holistisk. I det nære politiske arbejde må og skal vi tænke over sammenhængen.” – Sara Krüger Falk, formand for 2030-panelet

Sådan lød det til Åbningen fra Sara Krüger Falk, formand for 2030-panelet og Direktør, Global Compact Network Denmark. Dette blev ligeledes understreget af Marianne Bigum (SF), formand for 2030-netværket, som desuden satte fokus på forankring af Verdensmålene og vigtigheden af at få verdensmålene tilbage på den politiske dagsorden:

“Vi må og skal huske de langsigtede mål og den holistiske planlægning – og derfor skal vi have verdensmålene tilbage på lystavlen og tilbage på den politiske dagsorden. Verdensmålene kan bidrage til at løse de kriser, vi står overfor i dag, og fungerer som et værn mod de fremtidige kriser. Verdensmålene er det eneste globale narrativ for bæredygtighed, vi har – det er veletableret og folk kender til det, folk er allerede i gang, virksomheder er allerede i gang. Verdensmålene kan give en fælles ramme og være et fælles sprog, der kan danne bro, forståelse og inspiration.” – Marianne Bigum, formand for 2030-netværket  

Opbakning fra erhvervslivet, civilsamfundet og borgerne

Forankring af verdensmålene blev også fremhævet af Thomas Ravn-Pedersen, Direktør og chefredaktør for Verdens Bedste Nyheder og medlem af 2030-panelet, som fortalte om de nyeste tal fra Verdens Bedste Nyheder og Epinion:

92 % af Danmarks befolkning synes, at FN’s Verdensmål er vigtige, og hele 82 % synes at Danmark nationalt bør gøre en ekstra indsats for Verdensmålene. 

I tråd hermed fik ungdomsdelegat Cecilia Zade Iseni, demokrati og partnerskaber, Alexander Lacik, CEO Pandora og Sara Krüger Falk sat fokus på den opbakning og vilje som kendetegner både civilsamfundet, ungdommen og det private erhvervsliv, hvilket netop understreger vigtigheden af tætte partnerskaber mellem politikere og borgernære indsatser i samfundet, så vi kan løfte målene i flok.

“Det private erhvervsliv har forstået, at vi bliver nødt til at gå forrest for at finde de innovative løsninger.” – Sara Krüger Falk, formand for 2030-panelet

Gennem et samlet CEO-statement, som Statsministeren præsenterede for FN’s generalsekretær António Guterres, fik det danske erhvervsliv understreget, at de gerne vil sætte nogle meget ambitiøse mål.

“Vi har brug for tætte partnerskaber med regeringerne, så vi kan sætte nogle rammer politisk, så det kan betale sig på længere sigt – det har vi brug for i DK, og det har vi brug for internationalt – Vi kan ikke nå det uden, at der også er en stærk politisk vinkel.” – Sara Krüger Falk, formand for 2030-panelet

Verdensmålsprisen

I tråd hermed uddelte vi igen i år Verdensmålsprisen, som I år gik til Martin Sejersen, Lærlinge for Bæredygtighed. Det gør han, fordi han er med til at bane vejen for, at Danmarks byggebranche bliver grønnere. Også kæmpe tillykke til de andre nominerede Cathrine Berendt, Kvinde kend din statistik og Thomas Sture Rasmussen, DB2030.

Verdensmål 12

Marianne Bigum fremhævede den politiske vinkel gennem Verdensmål 12, som netop er 2030-netværkets fokus i år.

“4,2 jordkloder ville det kræve, hvis alle forbrugte som os.” – Marianne Bigum, formand for 2030-netværket

2030-netværket har fokus på Verdensmål 12, om ansvarlig forbrug og produktion.Målet er et af de mål, hvor Danmark klarer sig absolut dårligst og samtidig et af de mål, hvor den manglende indsats fra dansk side kan påvirke og forhindre andre lande i at udvikle sig bæredygtigt”. – Marianne Bigum. Urgency og fokus på gaps blev på denne måde fremhævet, da vi endnu ikke er i mål med Verdensmålene og det fortsat kræver fokus, tætte partnerskaber og politisk handling. 

Nedenfor kan du se Åbningen af Verdensmålsugen:

https://www.altinget.dk/artikel/aabning-af-verdensmaalsugen-2023

2030-panelet afholdt i alt seks events, som du kan gense her:

Åbning af Verdensmålsugen 2023

Verdensmål i det nære – Verdensmålsprisen

Halvejs mod 2030 -hvordan kan vi skabe håb og handling på tværs af sektorer og generationer?

Hvordan får vi passagererne tilbage i den kollektive transport?

Vores udledning, vores ansvar – hvor ingen lades i stikken

Debat og boglancering: Fra forskning til folkebevægelse

 

Back To Top