Skip to content

Nyt stort og årligt multi-stakeholder forum om FN’s verdensmål på Christiansborg

Gennem et nyt stort samarbejde mellem 2030-netværket, 2030-panelet og et af Folketingets stående udvalg har netværket, panelet og Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg i dag været vært for et stort multi-stakeholder forum i Landstingssalen på Christiansborg. Titlen på forumet var: “FN’s verdensmål – Danmarks udfordringer og decentrale løsninger”.

Hvordan går det egentlig med implementeringen af FN’s verdensmål i Danmark? Hvad har Danmark af udfordringer? Hvordan kan Danmark bidrage mest muligt til indfrielsen af verdensmålene globalt set? Hvordan bliver Danmark verdens bedste verdensmåls-land? Og hvordan kan forskellige danske sektorer bidrage mest muligt med deres hovedkompetencer? Disse var nogle af kernespørgsmålene i et stort anlagt multi-stakeholder forum, som 2030-netværket, 2030-panelet og Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg afholdte i dag i Landstingssalen på Christiansborg. Forummet er det første af sin art på Christiansborg og vil fremover være et årligt tilbagevendende arrangement i forbindelse med Folketingets åbning i oktober. Hvert år vil der blive gjort status på arbejdet med verdensmålene i Danmark og herefter sættes fokus på en bestemt sektors bidrag til indfrielsen af verdensmålene.

Som titlen på årets arrangement antyder, var fokus til dagens forum på den kommunale og regionale sektor, hvilket synes oplagt med det forestående kommunal- og regionsvalg lige om hjørnet. Til forummet åbnede forkvinde for 2030-netværket, Kirsten Brosbøl (S) og formand for 2030-panelet, Steen Hildebrandt, inden 9 forskellige personer fra 9 forskellige sektorer hver fik 3 minutter til at gøre status over, hvordan man i de enkelte sektorer arbejder med verdensmålene og hvilke udfordringer man oplever i de enkelte sektorer. Eksempelvis lagde Mette Herbert, kontorchef i Kommunernes Landsforening, fokus på, at man i de danske kommuner har et stort behov for at få skabt en ‘oversættelse’ af verdensmålene, så de kan bruges i en lokal kontekst. Professor ved Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet, Kathrine Richardson, påpegede på vegne af Danmarks academia, at verdensmålene ikke dikterer et fokus på der, hvor man som aktør allerede brillierer. I stedet skaber målene først og fremmest incitament til at se på de områder, hvor man gør det værst og man kan bruge dem til at overkomme dette og blive bedre til at levere bæredygtige løsninger på sine udfordringer.

Med udgangspunkt i de 9 korte og skarpe oplæg blev forummets 150 deltagere bedt om at komme frem til nye koncepter for, hvordan man på decentralt plan kan overkomme de udfordringer, som blev ridset op af de 9 oplægsholdere. Forummets 150 deltagere var med deres vidt forskellige baggrunde blevet fordelt ved 20 borde, og var efter en lille times diskussion klar til at fremlægge koncepter for løsninger og måden hvorpå, man ville opnå dem. I den efterfølgende opsamling blev der vist stor interesse for at skabe kommunale og regionale løsninger og udbredelse af kendskabet til målene, uddannelse i målene, politisk ansvarstagen, integration af målene i de offentlige indkøb, nedsættelsen af lokale verdensmåls-netværk i kommuner og skabelsen af såkaldte model-kommuner var nogle af de elementer, som gik igen blandt forummets deltagere.

Fra 2030-netværkets side er vi imponerede over den store grad af engagement og det høje ambitionsniveau, som deltagerne lagde for dagen, og vi håber på, at de mange forslag kan skabe nye initiativer rundt omkring i de danske regioner og kommuner. Du kan finde en opsamling på hele forummet samt en deltagerliste her.

Back To Top