Skip to content

Nye medlemmer i 2030-panelet

2030-panelet byder med glæde velkommen til fire nye medlemmer: Rikke Rønholt Albertsen (bestyrelsesmedlem i Danmarks Idrætsforbund), Simon Kjær Hansen (leder af Crown Princess Mary Center), Frederik Enevoldsen (næstformand i Dansk Ungdoms Fællesråd) og Mette Müller Kristensen (sekretariatschef i Globalt Fokus).

Rikke Rønholt Albertsen

Bestyrelsesmedlem hos Danmarks Idrætsforbund (DIF), PhD fellow ved CBS hvor hun forsker i corporate sustainability, tidligere eliteatlet og medstifter af Global Goals World Cup.

Rikke har et kæmpe netværk, og har spillet en stor rolle i udbredelsen af Verdensmålene i Danmark. Hun er engageret, respekteret for sin faglighed, har høj integritet og er en stærk kommunikatør. Som repræsentant for hele idrætten bringer Rikke et nyt perspektiv og et nyt stort bagland med ind i panelets arbejde.

Simon Kjær Hansen

Leder af det nyetablerede Crown Princess Mary Center – solving problems through research and partnerships. Simon har indtil 2021 siddet i panelet på vegne af C40 Cities, og arbejdet ligger ham derfor nært.

Simon har været meget engageret i 2030-dagsordenen både personligt og i sit arbejdsliv. Simon har blandt andet været tæt involveret i arbejdet med at udvikle indikatorer for Verdensmålene i ”Vores Mål” projektet, og er i Crown Princess Mary Center optaget af at skabe og formidle viden gennem partnerskaber med aktører i universitetets omverden.

Frederik Enevoldsen

Næstformand i Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), hvor han repræsenterer Fagbevægelsens Ungdom. Frederik overtager DUFs plads i panelet fra Clara Halvorsen, der trådte ud af panelet i marts måned.

Som næstformand for en stærk ungdomsorganisation bringer Frederik et velkomment ungeperspektiv ind i panelets arbejde. Han er derudover meget inde i Verdensmålsdagsordenen.

Mette Müller Kristensen

Sekretariatschef i Globalt Fokus, og erstatter organisationens formand Rasmus Stuhr Jakobsen, der træder ud af panelet.

Som sekretariatschef sikrer Mette en bred repræsentation af civilsamfundet i panelet, da Globalt Fokus repræsenterer 80 civilsamfundsorganisationer. Hun har en stærk Leave No One Behind profil fra sit tidligere arbejde i Danske Handicaporganisationer, og et godt politisk netværk.

Se alle 2030-panelets medlemmer her

Back To Top