Skip to content

Multi-stakeholder forum 2018

”Hvis man tror, at verdensmålenes miljøtog er et tog, hvor man bare kan hoppe af og på, så tager man fejl”

I en fyldt Landstingssal på Christiansborg blev Danmarks første bæredygtighedsindeks udgangspunkt for dialog og diskussion d. 10. oktober 2018. Bæredygtighedsindekset eller baselinen for mål #11 er udviklet i samarbejde med bla. DAC, Rambøll, Danmarks statistik og 2030-panelet, som i år på Folkemødet i Verdensmålenes Telt lancerede deres arbejde.

Hvordan måler man egentlig bæredygtighed og gør status på, hvor langt vi er kommet i at realisere de 17 verdensmål for bærdygtig udvikling?

Det spørgsmål forsøgte 150 mennesker fra nær og fjern at besvare under årets multi-stakeholder forum om Verdensmålene den 10. oktober på Christiansborg. Et forum arrangeret af Folketingets Transport-, Bygning- og Boligudvalg, 2030-Netværket og 2030-Panelet.

I salen var baselinearbejdet og status på implementeringen af verdensmål #11 og bæredygtige byer og lokalsamfund på dagsordenen. Formand for Transport-, Bygning-, og Boligudvalget, Lennart Damsbo-Andersen (S), kunne i introduktionen til dagen udtrykke sin glæde ved, at verdensmålene ikke længere kun er på 2030-netværkets dagsorden, men målene nu også er ved at brede sig til de stående udvalg i Folketinget.

Finansminister, Kristian Jensen, var også på scenen og påpegede, hvor vigtigt et multi-stakeholder forum set i et større perspektiv er, fordi fælles interesser knyttes og fokus på muligheder og udfordringer drøftes. Ministeren havde ligeledes medbragt en løftet pegefinger til forummets deltagere: ”Hvis man tror, at verdensmålenes miljøtog er et tog, hvor man bare kan hoppe af og på, så tager man fejl”. Ifølge ministeren er verdensmålene nemlig en bindende kontrakt, og den transformative dagsorden sørger for og hjælper til konkrete resultater for både den grønne, den sociale og den økonomiske vinkel i regeringens arbejde med implementeringen af verdensmålene, var beskeden.

Formand for 2030-netværket i Folketinget, Kirsten Brosbøl, præsenterede baseline-arbejdet og påpegede, hvorfor den danske model i verdensmålsarbejdet kan bidrage til implementeringen af selv samme. For 2030-netværket og 2030-panelet har ikke kun opnået samarbejde, vidensdeling og konkrete handling i dansk regi, men ude i verden anses arbejdet nu også som en model til inspiration for andre landes regeringer og uformelle netværk. Ifølge Kirsten Brosbøl er det derfor vigtigt at fortsætte netværket og panelets arbejde, så implementeringen af verdensmålene kan blive konkretiseret og en mapping og baselinefor alle de 17 verdensmål kan realiseres, forhåbentlig inden udgangen af næste år. På den måde vil Danmark forblive foregangsland og være inspirationseksempel for alle verdens lande og regeringer.

Til mødet fortalte også blandt andet direktør for Real Dania, Jesper Nygård, kommunale frontløbere for verdensmålene og repræsentanter fra både DAC og Rambøll om deres arbejde og styrkeprøve med implementeringen og indeksarbejde med verdensmål #11. Ved store borde deltog forummets deltagere i en workshop, hvor de arbejdede på at konkretisere, hvad der er vigtigst at måle for at forstå verdensmål 11 i en dansk kontekst. Bland andet var det klimaambassadører fra folkeskolen, som fremlagde deres forslag til bæredygtighedsindekset for verdensmål #11.

Multi-Stakeholder Forum 2018 viste sig igen i år at være udbytterigt, givende og inspirerende, og i 2030-netværket er vi spændte på at se og følge alle de involverede, når der til næste års forum skal sættes nye mål på dagsordenen.

Back To Top