Skip to content

Møde mellem 2030-panelet og Dan Jørgensen, minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik og den koordinerende minister for Verdensmålene

I går 22 november 2023 mødtes 2030-panelet med Dan Jørgensen, minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, som er den ansvarlige og koordinerende minister for Verdensmålene – og som lige om lidt skal repræsentere Danmark på COP28 – et klimatopmøde, der aldrig har været vigtigere.

2030-panelet anbefaler, at vi i Danmark går forrest på klimaområdet. Vi har en helt unik mulighed for at udvikle modeller, teknologier og samarbejder, som også kan inspirere andre og langt større økonomier end vores egen til en mere bæredygtig produktion og livsstil. Og vi kan bruge verdensmålene som en tværfaglig ramme til at finde løsninger på de komplekse udfordringer, vi som samfund står i – både ude og hjemme.

I Danmark lever vi i dag langt fra op til klimamålene. Særligt halter vi bagud på det mål, der er sat for ansvarligt forbrug og produktion. Mål 12.

2030-panelet opfordrer derfor til at:
– der udarbejdes en national handlingsplan for mål 12 – et mål, der tapper ind i flere af de andre klimamål.
– offentligt indkøb går foran og skaber efterspørgsel og struktur for et bæredygtigt forbrug. Fx kan regeringen forpligte offentlige indkøbere til at integrere miljø- og samfundsmæssige hensyn i deres udbud.
– regeringen skærper indsatsen for et mere cirkulært forbrug ved blandt andet at standardisere data om affalds- og materialestrømme.
– Danmark opbygger kapacitet i det globale syd til at leve op til den nye EU-lovgivning. De står i dag for den største produktion til vores forbrug i Danmark, og vi bør hjælpe med omstillingen.

I 2030-panelet ser vi frem til det videre samarbejde med den ansvarlige og koordinerende minister for verdensmålene, Dan Jørgensen, og sammen med ham, resten af Regeringen, Folketingets 2030-netværk, virksomheder og organisationer bidrage til, at vi får en lidt mere bæredygtig verden i morgen end vi havde i går. Lad os sætte ambitionsniveauet højt.

Til mødet drøftede ministeren og panelet det fremadrettede samarbejde og 2030-panelet præsenterede en række anbefalinger til ministeren, som du kan læse mere om her.

Back To Top