Skip to content

Møde med Folketingets 2030-netværk

I dag 10 januar 2024 mødtes vi med Folketingets 2030-netværk for at drøfte målsætningerne for en ny ambitiøs handlingsplan for implementering af verdensmålene. I Danmark er vi særligt udfordrede , når det kommer til at indfri mål 14 om livet i havet, mål 15 om livet på land og ikke mindst mål 12 om ansvarligt forbrug og produktion. Vi har brug for politiske ambitioner og målrettede initiativer, der kan accelerere vores indsats frem mod 2030. I 2030-panelet ser vi frem til, sammen med 2030-netværket, at bidrage, hvor vi kan.

Back To Top