Skip to content

Konference om verdensmålene: 10 år til handling

Vejen er lang og tiden frem mod 2030 er knap. Derfor holder 2030-Panelet i samarbejde med 2030-Netværket og Finansudvalgets parlamentariske arbejdsgruppe for verdensmålene konferencen “10 år til handling” (A Decade to Action) d. 9. september kl. 9.00-12.30 i Landstingssalen på Christiansborg.

Formålet med konferencen er at sætte fokus på hvilke handlinger, der skal til for at indfri FN’s 17 verdensmål inden 2030. Den tidlige danske indsats efter vedtagelsen af 2030-dagsordenen har i høj grad fokuseret på oplysningskampagne, og indsatsen har øget befolkningens kendskab til verdensmålene betydeligt. Men med kun 10 år tilbage til 2030 er det næste skridt at omsætte ønsket om at indfri de 17 mål til konkret handling. Arbejdet med verdensmålene skal ændres fra “hvad” til “hvordan”. Konferencen vil derfor belyse konkrete løsningsforslag samt de udfordringer, der skal overkommes for at indfri de 17 mål. Ligeledes vil konferencen undersøge, hvad Danmark kan lære af andre udenlandske aktørers indsats for verdensmålene.

Der vil være oplæg fra formand for 2030-Panelet Steen Hildebrandt, H.K.H. kronprinsesse Mary, finansminister Nicolai Wammen (S) m.fl. Det endelige program offentliggøres snarest muligt. Konferencen er åben for alle interesserede.

Tilmeldning her via Folketingets hjemmeside er nødvendig. På grund af Covid19 er der et begrænset antal pladser.

Back To Top