Skip to content

I dag fylder 2030-netværket 1 år!

Netværkets medlemmer har brugt det sidste år på at etablere sig, undersøge de mange muligheder for samarbejde omkring bæredygtighed i alle sine former, modtage input fra borgere og diskutere de udfordringer og løsninger som vores alle sammens verdensmål bidrager til at fremhæve.

I netværkets første år har vi blandt andet:

  • Modtaget invitationer til og har deltaget i et hav af store og små møder med alt fra højtstående erhvervsfolk til debattører og helt almindelige borgere.

  • Fået nedsat et rådgivende organ, 2030-panelet, med nogle af Danmarks mest kompetente mennesker inden for bæredygtighedsdagsordenen.

  • Haft møder med to ministre.
  • Været repræsenteret gennem netværksmedlemmer i det årlige topmøde om verdensmålenes globale implementering og opnåelse i New York.
  • Afholdt et åbent dialogmøde og et stort første multi-stakeholder forum sammen med 2030-panelet.
  • Vokset til at være 47 medlemmer på tværs af alle partier!

Det er noget af en præstation!

I det kommende år kommer netværket blandt andet til at fokusere på, at få integreret verdensmålene mere i Folketinget, så målene bliver en naturlig del af alle danske folketingspolitikeres virke. Vi ser frem til meget mere samarbejde med og input fra det danske samfund og håber, at vi sammen kan bringe denne dagsorden videre.

Gruppefoto af 2030-netværkets medlemmer, der viser forskellige verdensmål-ikoner
Back To Top