Skip to content

Guide til Folkemødet

Hvis du vil vide mere om, hvordan det går med Verdensmålene i Danmark, ansvarligt forbrug og produktion eller biodiversitet, så læs her 2030-panelets guide til folkemødedebatterne i år.

Her kan du se alle debatterne på Folkemødet, der handler om Verdensmålene. 

 

Nedslag på debatter om Verdensmål

 

Torsdag d. 13. juni
_______________________________________________________

Danmarks Nye Bæredygtige Nationalret

17.00 -18.00
2030-panelet og 2030-netværket

C40 – Verdensmålenes Madscene, Cirkuspladsen

Eventbeskrivelse

Danmark halter særligt bagefter på Verdensmål 12 om bæredygtigt forbrug og produktion, som bl.a. omhandler madspild. Det anslås, at vi i Danmark genererer ca. 1,5 mio. tons madaffald om året på tværs af hele fødevareværdikæden, heraf 900.000 tons spiseligt mad. Det fremhæves i Danmarks Nye Nationale Madspildsstrategi, at en barriere for at mindske madspild, er manglende viden om og færdigheder i at reducere madspild. Oplysning, borgerhandling og politiske ambitioner er derfor fokus i dette event. 2030-panelet og 2030-netværket inviterer til debat om madspild, bæredygtig madlavning og fødevareproduktion. Undervejs vil publikum smage et bud på Danmarks næste bæredygtige nationalret, mens paneldeltagere bestående bl.a. Landbrug & Fødevarer, Dansk Industri og Haver til Maver vil drøfte, hvordan vi kan nedsætte madspild i danske husholdninger, virksomheder og i det offentlige og producere og forbruge mere bæredygtigt, når det kommer til fødevarer. Kom til debat på Verdensmålenes Madscene.

Deltagere:

Anette Christiansen, Miljøchef, Landbrug & Fødevarer
Marie Gad, Underdirektør for bæredygtighed og global udvikling, Dansk Industri
Daniel Hervik, Direktør, Haver til Maver
Mads Olsen, medlem af Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Jonas Cronqvist, Kok, nOmy

Simon Kjær Hansen, Leder, Dronning Mary Center, Københavns Universitet (moderator)

Læs mere her.

 

Fredag d. 15. juni
_______________________________________________________

Ungehøring om den bæredygtige omstilling

14:00 – 14:45
Folkehøjskolernes Forening, 2030-panelet, 2030-netværket

C38 – Verdensmålenes Telt, Cirkuspladsen

Eventbeskrivelse

Danmark halter bagud på de Verdensmål, der handler om biodiversitet og ansvarligt forbrug og produktion. Det er derfor nødvendigt at sætte ambitiøse mål og følge op, hvis vi skal flytte os. Fremdrift og handling er netop fokus for denne ungehøring, som 2030-panelet, 2030-netværket og Folkehøjskolernes Forening afholder sammen. To unge fra Højskolerne og Dansk Ungdoms Fællesråd udgør et panel, som medbringer tre konkrete problemstillinger til et monopol bestående af folketingspolitikere, civilsamfundet og erhvervslivet. Vi giver de unge en stemme i debatten med et fokus på de områder, som de unge mener kræver opmærksomhed, tænkning eller løsninger fra beslutningstagerne. Hermed får de unge mulighed for at komme med input til, hvordan vi skal komme i mål med generationskontrakten – at hver generation vokser op i en bedre verden end den foregående – og dermed også med input til regeringens kommende Handlingsplan for Verdensmålene.

Deltagere

Sara Kruger Falk, direktør, Global Compact Denmark og formand for 2030-panelet
Lasse Haugaard Pedersen, næstformand Dansk Ungdoms Fællesråd & medlem af 2030-panelet
Marianne Bigum, Medlem af Folketinget, Socialistisk Folkeparti og formand for 2030-netværket
Karin Liltorp, Medlem af Folketinget, Moderaterne, Næstformand i 2030-netværket
Lærke Kjeldgaard Larsen, elev fra Krogerup Højskole
Elev fra Silkeborg Højskole

Kirsten Brosbøl, Founder & CEO, 2030beyond (moderator)

Læs mere her.

 

Lørdag d. 15. juni
_______________________________________________________

Quiz og debat: Er DK egentlig et bæredygtigt foregangsland?

12:00 – 12:45
Danmarks Statistik, 2030-netværket, 2030-panelet

C38 – Verdensmålenes Telt, Cirkuspladsen

Eventbeskrivelse

Danmark ligger ifølge internationale analyser i top blandt verdens lande i forhold til at realisere Verdensmålene. Men der er også områder, hvor Danmark kan gøre det langt bedre. Særligt på mål 12 (ansvarligt forbrug og produktion), mål 14 (livet i havet) og mål 15 (livet på land) halter Danmark bagud. Formålet med eventet er dels at oplyse om status og fremdrift for Verdensmålene, men også diskutere hvilke handlinger, der kræves for at komme videre. I et underholdende og interaktivt quizformat debatteres Verdensmålene med nedslag både på de mål, hvor vi i Danmark halter efter, men også der, hvor vi har førertrøjen på. Quizzen er udarbejdet i samarbejde med Danmarks Statistik og tager udgangspunkt i data om status for bæredygtig udvikling. I quizzen dyster to hold bestående af politikere, forskere, erhvervslivet og Verdensmålsambassadører og undervejs vil de debattere hvordan vi kan handle i det små, og hvad det kræver af politiske initiativer. Kom og quiz med i Verdensmålenes Telt.

Deltagere

Kirsten Brosbøl, Founder & CEO, 2030beyond, medlem af 2030-panelet
Jesper Nygård, CEO, Realdania, medlem af 2030-panelet
Marianne Bigum, Medlem af Folketinget, Socialistisk Folkeparti og formand for 2030-netværket
Birgitte Vind, Medlem af Folketinget, Socialdemokratiet, Næstformand i 2030-netværket
Verdensmålsambassadører
Thomas Ravn Pedersen, Direktør, Verdens Bedste Nyheder, medlem af 2030-panelet (moderator)

Læs mere her.

 

Læs mere om verdensmålsdebatter i programmet for verdensmålenes plads her:

VMP Telt/Tent | 2030beyond

 

 

Mål 12 og cirkulær økonomi

 

Torsdag d. 13. juni
_______________________________________________________

Hvem har aben i cirkulært byggeri?

13:30 – 14:30
Region Hovedstaden

A25 – Villaen, Danchells Anlæg

Eventbeskrivelse

En af de største udfordringer for cirkulært byggeri er, at flowet af materialer fra nedrivning af bygninger til nyt byggeri ikke fungerer på markedsvilkår og i stor skala. Der er mange udfordringer, der skal løses før ressourcerne i byggeriet for alvor kan genbruges og genanvendes. Der hvor vi står nu flyttes aben rundt fra skulder til skulder. Det skal vi have lavet om på, så vi løfter i flok i stedet for at pege på de andre. Kom og hør når repræsentanter for de relevante aktører i værdikæden fortæller om udfordringerne og deres bud på, hvordan de sammen kan løse den gordiske knude og skabe et marked for genbrug og genanvendelse af byggematerialer. Moderator: Pernille Kernel, Chefkonsulent, Bæredygtigt og Cirkulært byggeri, Region Hovedstaden. Entreprenør: Enemærke & Petersen, Anders Sørensen. Rådgiver: Søren Jensen, Johannes Henriksen Nedriver: Kingo, Thomas Kingo Bygherre: Bornholms Kommune, Ole Egholm Arkitekt: EFFEKT, Sinus Lynge Materiale leverandør: Stark, Kent Fonseca

Deltagere

Sinus Lynge, Arkitekt og partner, Effekt arkitekter
Pernille Kernel, Chefkonsulent, Region Hovedstaden
Anders Sørensen, Bæredygtighedschef, Enemærke & Pedersen
Kent Fonseca, National projektleder, Stark
Olga Truelsen, Fagleder, Søren Jensen
Thomas Kingo Karlsen, Ejer, Kingo Karlsen
Ole Egholm, Arkitekt, Bornholms Kommune

Læs mere her.

 

Fredag d. 15. juni
_______________________________________________________

Danmark har akut brug for en cirkulær økonomi-strategi

12:30 – 12:55

C34 – Klima- & Energiscenen, Cirkuspladsen

 

Hør hvorfor det politiske Danmark bør vedtage en strategi for cirkulær økonomi og hvorfor det haster

Eventbeskrivelse

Ressourceforbrug og klimakrisen hænger uløseligt sammen og for, at vi kan nå vores klimamål og forbedre biodiversiteten, er det nødvendigt at reducere vores forbrug af jordens ressourcer. Desværre har ressourceforbrug, forebyggelse af affald og cirkulær omstilling ikke været en politisk prioritet i Danmark. Derimod har fokus indtil videre primært været på at forbedre vores affaldssortering- og håndtering. Konsekvensen er, at vi i dag i Danmark kun er 4 procent cirkulære. Vi er med andre ord milevidt fra et cirkulært ressourceforbrug inden for de planetære grænser. Derfor har vi akut brug for viden, investeringer, de rette rammebetingelser og incitamenter, der kan sætte skub i den cirkulære omstilling. Men hvorfor og hvordan kan en politisk strategi for cirkulær økonomi sætte skub i den cirkulære omstilling? Hvilke indsatser og mål for vores ressourceforbrug skal der til? Er der politisk opbakning – og hvad har politikerne tænkt sig at gøre?

Deltagere

Karin Klitgaard, Underdirektør, Dansk Industri
Bjarke Møller, Direktør, Rådet for Grøn Omstilling

Læs mere her.

 

 

Er den cirkulære økonomi inden for rækkevidde?

17:30 – 18:30
Danmarks Statistik

J19 – Faktaboksen, Kæmpestranden

 

Vi udforsker sammenhængen mellem forbrug og teknologi med de seneste tal om affald og madspildsapps.

Eventbeskrivelse

Hver dansker smider over et halvt ton affald ud om året, og der er politiske målsætninger om 60 pct. genanvendelse af husholdningsaffald i 2030. Vi sorterer plastik og madaffald som aldrig før, og samtidig hjælper nye teknologier os med at dele, reparere og genbruge produkter. Et eksempel er madspildsapps, som er blevet mere populære – især blandt de yngre forbrugere. Men er det nok for at opnå en cirkulær omstilling? De seneste tal fra Danmarks Statistik suppleres med en paneldebat, som udforsker sammenhængen mellem miljø, cirkulær økonomi, forbrugeradfærd og teknologi.

Deltagere

Selina Juul, Stifter og Bestyrelsesformand, Stop Spild Af Mad
Nikola Kiørboe, Stifter og rådgiver, REVALUATE
Sara Svantesson, Specialkonsulent, Danmarks Statistik
Agnes Tassy, Chefkonsulent, Danmarks Statistik
Katherine Richardson, Professor, Sektion for Biodiversitet, Københavns Universitet

https://folkemoedet.dk/events/2024/06/14/er-den-cirkulaere-okonomi-inden-for-raekkevidde/

 

Lørdag d. 15. juni
_______________________________________________________

Politik for bæredygtig livsstil, ny klimapolitik i EU og DK?

13:30 – 14:15
International Network for Sustainable Energy – Europe

B11 – Strandvejens Debattelt, Nordlandspladsen

 

Hvordan får vi omsat behovet for bæredygtig livsstil til politiske klimaløsninger?

Eventbeskrivelse

Flere og flere er enige om at vi ikke kan fortsætte nuværende livsstil og udvikling i EU, hvis vi skal løse klimakrisen og omstille til klimaneutralitet, Her tager vi debatten: hvordan drejer vi udviklingen hen mod en mere bæredygtig livsstil med konkrete politikker i EU og Danmark? Der er konkrete bud med forslag til politikker for bæredygtig livsstil, “sufficiency”. I debatten vil vi kort skitsere forslagene; og lade politiske beslutningstagere komme til orde. Hvad skal og kan vi konkret gøre i EU og i Danmark? Debat med: – Marianne Bigum mf. SF – Kathrine Olldag, forperson i Miljøorganisationen VedvarendeEnergi,, Politisk Chef i Brancheforeningen Cirkulær, tidl. mf Radikale – Gunnar Boye Olesen, Miljøorganisationen VedvarendeEnergi, forsker i politik for bæredygtig livsstil – med flere Efter oplæg er der åben debat.

Deltagere

Marianne Bigum, Folketingsmedlem og naturordfører, Socialistisk Folkeparti
Gunnar Boye Olesen, Politisk Koordinator, Miljøorganisationen VedvarendeEnergi
Kathrine Olldag, Politisk Chef for Brancheforeningen Cirkulær, forperson for VedvarendeEnergi, tidl. MF for Radikale, Brancheforeningen Cirkulær og Miljøorganisationen VedvarendeEnergi

 

https://folkemoedet.dk/events/2024/06/15/politik-for-baeredygtig-livsstil-ny-klimapolitik-i-eu-og-dk/

 

Mål 14 og 15 -biodiversitet på landet og i havet

 

Torsdag d. 13. juni
_______________________________________________________

Brandtaler for biodiversiteten

12:00 – 13:00
Krogerup Højskole, Højskolerne

B8 – Højskolernes Telt og Skybar, Nordlandspladsen

 

Lyt til tre dundertaler for biodiversiteten, og deltag i en samtale blandt publikum.

Eventbeskrivelse

Hvordan engagerer vi os i en natur under pres? Hvilken værdi har andre arter på jorden? Og hvor kan vi selv fylde mindre, hvis der skal gives mere plads til naturen? Krogerup Højskole inviterer til samtalesalon, hvor tre talere tager kampen op for biodiversiteten. Mød Alexander Holm, der biolog og vært på podcasten Den Dyriske Time, en repræsentant fra det bornholmske havmiljøcenter ivandet og højskoleelev Eva Lind, der har faget Jorden Kalder på Krogerup Højskole. De tre giver hver deres bud på en brandtale for biodiversiteten, hvorefter der lægges op til en samtale blandt publikum i teltet. Efter arrangementet kan du møde Nordea-fonden foran Højskolernes Telt og høre om muligheden for at søge støtte fra fonden. Nordea-fonden støtter bl.a. højskoler under initiativet: “Vekselvirke – Højskolerne som laboratorier for bæredygtig udvikling”. Læs mere på www.hojskolerne.dk/grønhøjskole

Deltagere

Alexander Holm, Biolog og podcastvært, Den Dyriske Time
Eva Lind, Højskoleelev fra Jorden Kalder, Krogerup Højskole
iVandet, Foredragsholder, Havmiljøcenter i Tejn på Bornholm

Læs mere her.

 

Vær’så god minister – 30 anbefalinger til mere biodiversitet

14:00 – 14:45
Dansk Industri

F34 – DI Hjørnet, Ved Folkemødehuset

 

Biodiversitetspartnerskabet er klar med anbefalinger – professor sætter ord på nødvendigheden.

Eventbeskrivelse

Verden står i en akut natur- og biodiversitetskrise, hvor plante- og dyrearter uddør med en alarmerende hast. Rigtig mange danske virksomheder er klar til bidrage til at løse biodiversitetskrisen – men hvordan? På DI Hjørnet præsenterer Biodiversitetspartnerskabet mere end 30 anbefalinger til, hvad der skal til for at virksomheder kan gøre en reel forskel for biodiversiteten, og hvad der er behov for fra myndigheder og vidensinstitutioner for at det kan lykkes kan gøre en reel forskel, og miljøministeren er klar til at tage imod. Vi pitcher og diskuterer anbefalingerne, men først sætter Katherine Richardson scenen for biodiversitetskrisens betydning for virksomheder og os alle. Et helt nødvendigt og tidsaktuelt arrangement, du ikke vil gå glip af.

Deltagere

Jacob Fjalland, Innovation Director, WWF
Mads Kaagaard, CEO, Danica Pension
Magnus Heunicke, Miljøminister, Socialdemokratiet
Katherine Richardson, Professor in Biological Oceanography and Leader, University of Copenhagen’s Sustainability Science Centre
Merete Juhl, Adm. direktør, Landbrug & Fødevarer

https://folkemoedet.dk/events/2024/06/13/vaer-sa-god-minister-30-anbefalinger-til-mere-biodiversitet/

 

 

Hvordan leder vi, når der ikke er mere kaffe?

17:00 – 17:45
Lederne

B5 – Ledelsesscenen, Nordlandspladsen

Natur og biodiversitet er i krise. Så hvordan undgår virksomheder at miste vigtige naturressourcer?

Eventbeskrivelse

Naturen er i krise. Biodiversiteten er i frit fald. Der er stor risiko for, at erhvervslivet mister adgang til helt nødvendige ressourcer. En af dem er kaffe. Kan vi overhovedet lede uden kaffe? Vi tager udgangspunkt i virksomheders afhængighed af kaffe og breder det ud til andre kritiske ressourcer som arbejdspladser er afhængige af. For uden naturens ressourcer, ingen forretning. Hvad kan virksomheder gøre for at bevare og øge biodiversiteten? Hvad gør de, når/hvis kritiske ressourcer forsvinder? Og hvem har ansvaret? En forsker sætter spot på, hvordan det står til med kaffe og andre ressourcer. En ledelsesekspert fortæller, hvor vigtig kaffe er for virksomheder, og hvilke andre afhængigheder vi har. Repræsentanter fra erhvervslivet fortæller, hvordan de arbejder med biodiversitet samt hvad de mener, der skal gøres politisk.

Deltagere

Marianne Bigum, Klimatilpasningsordfører og næstformand i Klima-, Energi-og Forsyningsudvalget, SF
Tanja Nyrup Madsen, Moderator, Mandag Morgen
Peter Søndergaard Andersen, Head of Sustainability, TDC NET
Camilla Engelshardt, Direktør, Lederne
Karin Klitgaard, Underdirektør, Dansk Industri
Carsten Rahbek, Professor og medlem af Biodiversitetsrådet, Københavns Universitet

Læs mere her.

 

 

Fredag d. 14. juni
_______________________________________________________

Hvordan skal landbrugslandet Danmark se ud i fremtiden?

15:00 – 15:30
Dagbladet Information

F24 – Dagbladet Information, Ved Folkemødehuset

 

Hør samtalen mellem aktivisten, forskeren og viceformanden.

Eventbeskrivelse

En debat mellem rådsmedlem i Klimarådet og professor i biodiversitet Katherine Richardson, klimaaktivist Jeppe Svan Sørensen og viceformand i Landbrug og Fødevarer Thor Gunnar Kofoed. Informations klimajournalist Marie Sæhl modererer.

Deltagere

Thor Gunnar Kofoed, Viceformand, Landbrug & Fødevarer, Landbrug & Fødevarer
Marie Sæhl, Klimajournalist, Dagbladet Information
Jeppe Svan Sørensen, Klimaaktivist, Den Grønne Ungdomsbevægelse
Katherine Richardson, Rådsmedlem i Klimarådet og Professor, Sektion for Biodiversitet, Københavns Universitet

 

Læs mere her.

 

Lørdag d. 15. juni
_______________________________________________________

Bæredygtighed og biodiversitet i eksisterende bygninger nu!

12:00 – 12:45
DI Ejendom

A25 – Villaen, Danchells Anlæg

 

Vi skal styrke bæredygtighed og biodiversitet i eksisterende bygninger! Hvordan får vi brugerne med?

Eventbeskrivelse

Der bygges nyt, men ift. den eksisterende bygningsmasse er det en beskeden andel. Så hvis vi skal rykke på bæredygtigt byggeri og få biodiversiteten løftet, skal vi finde veje til at styrke indsatsen i de bygninger, der allerede står. Det er en anden opgave med andre udfordringer end i nybyggeriet. Det kræver involvering af ejere, lejere, de der drifter bygningerne og bygningernes brugere i al almindelighed. Hvordan kan vi styrke samarbejde og aktivere aktørerne bredt i udviklingen af vore bygninger og i byudviklingen generelt. Vi skal løfte indsatsen for bæredygtighed og biodiversitet der, hvor vi bor og arbejder? Vi skal ikke mindst have brugerne med!

Deltagere

Rikke Lykke, Adm. Direktør, DEAS Group
Mads Kongsted Brenøe, Chefrådgiver, Danmarks Naturfredningsforening
Mike Ameko Lippert, Strategy Director, SLA
Karin Klitgaard, Miljøpolitisk chef, Dansk Industri

 

Læs mere her.

 

 

2030-panelet taler på folkemødet
Back To Top