Skip to content

Fra håb til handling!

September 2020 har markeret et foreløbigt højdepunkt for 2030-Panelet. Lancering af en stor rapport, møde med 2030-Netværket, konference på Christiansborg, udarbejdelse af politiske anbefalinger og møde med Danmarks Finansminister, Nicolai Wammen (S) har sendt 2030-Panelets arbejde helt frem i førersædet på den politiske dagsorden, og fremtiden lægger op til endnu mere arbejde for den bredt funderede ekspertgruppe.

En mærkedag

Den 1. september blev en mærkedag for 2030-Panelet, da panelet i samarbejde med Danmarks Statistik, Deloitte og en lang række partnere lancerede ”Gør Verdensmål til Vores Mål”-rapporten. Samme dag afholdt 2030-Panelet et stort fællesmøde med 2030-Netværket, hvor et katalog af politiske anbefalinger til en bæredygtig genstart af Danmark fra panelets side for første gang blev præsenteret. Til mødet deltog 10 politikere, og det blev bemærket, at de tilsammen repræsenterede 135 medlemmer af Folketinget qua partirepræsentationen blandt politikerne. I løbet af mødet tegnede der sig hurtigt et billede af, at der er massere af potentiale til at skabe politiske handling i Verdensmålenes navn, men også en realisering af, at verdensmålene endnu ikke er politisk styrende, og at det vil kræve en væsentlig og nødvendig indsats for, at Verdensmålene fremadrettet bliver bredt forankret i alle ministerier og rammesættende for ny lovgivning.

I forbindelse med lancering af Vores Mål-rapporten havde formand for 2030-Panelet, Steen Hildebrandt et indlæg i Berlingske og styrelsesmedlem hos DUF–Dansk Ungdoms Fællesråd og deraf valgt medlem af 2030-Panelet, Clara Halvorsen, deltog direkte i TV2-News, hvor hun i et stærkt interview fortalte om rapporten og ikke mindst, hvordan man fra politisk side kan gøre brug af rapporten.

”A Decade of Action”

Den 9. september afholdte 2030-panelet i samarbejde med 2030-netværket – Folketingets tværpoliske netværk for FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling og Finansudvalgets parlamentariske arbejdsgruppe for Verdensmålene konferencen ”A Decade of Action – 10 år tilbage”. Fokus for konferencen var, hvilke konkrete handlinger der skal til, for at indfri Verdensmålene inden 2030. H.K.H Kronprinsesse Mary indledte konferencen, og 2030-Panelets formand, Steen Hildebrandt talte om vigtigheden af monitorering og målsætning, som Vores Mål-rapporten er et konkret værktøj til. Derudover bød konferencen på perspektiver fra civilsamfundet, erhvervslivet, den finansielle sektor, udenlandske aktører og de unge. Blandt samtlige oplægsholdere var der enighed om, at Verdensmålene er en ”must win battle in our generation”, som Mauricio Graber, præsident og administrerende direktør i Chr. Hansen, nævnte. Som et højdepunkt for konferencen fremlagde finansminister, Nicolai Wammen (S) for første gang sin vision om en kommende handlingsplan for opnåelse af Verdensmålene i Danmark. Konferencen kan streames her og formand for 2030-Panelet, Steen Hildebrandts tale ved konferencen kan læses her.

Kulmination eller startskud?

I dag, torsdag d. 17. september, mødtes 2030-Panelet  med finansminister, Nicolai Wammen i Finansministeriet. Panelet præsenterede også her sit sæt af politiske  politiske anbefalinger og kom med en opfordring til, at disse, og Vores Mål-rapporten, bliver en reel inspirationskilde i den kommende handlingsplan, når den lanceres i december. Wammen var imponeret over 2030-Panelets arbejde, der ”vidner om bredden af engagement og dybden af dedikation”. Det har finansministeren fuldstændig ret i: Som det fremgår i 2030-Panelets katalog, har panelet et stærkt bagland og står klar til at løfte og forandre i fællesskab – med verdensmålene som ”vores fælles kompas”. Folkelig forankring blev omdrejningspunktet for mødet, og både Panelet og finansministeren er enige i, at den kommende handlingsplan skal understøtte den bæredygtige omstilling, der allerede er i gang ude i samfundet, gennem strukturelle (og modige) forandringstiltag – for uret tikker, hvis Verdensmålene skal indfries inden 2030.

Til slut opfordrede Nicolai Wammen til en fremtidig løbende dialog med Panelet, så kulminationen denne dag bliver forhåbentlig også startskuddet til yderligere samarbejde om en bæredygtig udvikling og forandring af Danmark.

Back To Top