Skip to content

Fejring af to-året for vedtagelsen af FN’s verdensmål

Møde med Finansminister, Kristian Jensen (V)

I dag, den 25. september, fejres to-året for vedtagelsen af FN’s verdensmål verden over. I den forbindelse mødtes medlemmer af 2030-netværket med Finansminister, Kristian Jensen (V), for at få en status på arbejdet med FN’s verdensmål i Danmark.

Efter en sommer, hvor den danske regering i juli til FN’s High Level Political Forum i New York stod skoleret for regeringens implementering af FN’s verdensmål i Danmark, var det i dag tid til at samle op og gøre status sammen med Danmarks Finansminister, Kristian Jensen (V). Flere af netværkets medlemmer var med i New York,  og havde på den baggrund en række kommentarer til ministerens rapportering og det fremadrettede arbejde. Samtidig kunne ministeren berette om positiv anerkendelse fra en række lande efter ministerens rapportering – bl.a. på grund af regeringens inddragelse af det danske civilsamfund, hvor politisk rådgiver fra Sex & Samfund, Ida Klockmann, havde tre minutter til at give civilsamfundets syn på regeringens arbejde med verdensmålene i forbindelse med ministerens rapportering.

På baggrund af en åben og uformel diskussion omkring High Level Political Forum vendte ministeren nye initiativer i fremtiden, herunder initiativet “Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030” (P4G), hvor flere lande på foranledning af Danmark går sammen om at arbejde med erhvervslivet for at skabe konkrete løsninger til indfrielsen af verdensmålene. Efter en række kommentarer fra 2030-netværkets side var det til slut tid til at diskutere fremtidigt samarbejde. Her blev der blandt andet vendt verdensmålenes integration i Folketinget, i de forskellige stående udvalg og til det forestående kommunalvalg. Medlemmerne af netværket blev enige med ministeren om at bibeholde den tætte og uformelle kontakt og mødes igen i 2018.

Back To Top