Skip to content

Deltag i survey om hvordan vi skal måle på verdensmål 11 om byer og lokalsamfund

Hvordan går det egentlig med at nå verdensmålene i Danmark – og hvordan kan beslutningstagere sikre, at målene faktisk bliver et grundlag for at skabe bæredygtig forandring? Det er et nyt projekt iværksat af 2030-panelet i gang med at kortlægge. Frem til d. 10. november kan du deltage i en survey for projektet og komme med dit input til, hvilke delmål, der skal arbejdes inddrages i næste del af projektet.

Deltag i surveyen her.

Om projektet ”Baseline for verdensmålene”

Det tværpolitiske projekt ”Baseline for verdensmålene” oversætter det globale til det lokale, så verdensmålene kan gøre en forskel i Danmark. Gennem projektet oversættes FNs indikatorer for verdensmålene i et bredt tværgående samarbejde til danske forhold. FNs formuleringer af selve målene og delmålene fastholdes. Projektet skal konkret munde ud i en baseline, som er en kortlægning af, hvordan Danmark lige nu opfylder verdensmålene og på sigt også udviklingen inden for det enkelte delmål.

Survey skal kortlægge relevante delmål for verdensmål 11

Projektet tager i første omgang udgangspunkt i verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund. Arbejdet skal danne grundlag for en baseline for resten af verdensmålene og også være en model for, hvordan andre lande kan arbejde med at gøre verdensmålene relevante lokalt.

Alle verdensmålene er forbundet med hinanden. Surveyens formål er at høre danskerne, hvilke delmål de synes, er vigtigst, når det kommer til byer og lokalsamfund.

Frem til d. 10. november kan alle deltage i en survey, der skal kortlægge de mest relevante delmålog som inddrages i projektets videre arbejde. Deltag i surveyen lige her. 

Projektetudføres af Dansk Arkitektur Center og Rambøll i samarbejde med Kommunernes Landsforening og Danmarks Statistik og tager udgangspunkt i verdensmål 11 om byer og lokalsamfund. Læs pressemeddelelse om projektet (10. oktober 2018) her.

Back To Top