Skip to content

Danmarks Statistik optages i 2030-Panelet som observatør

Danmarks Statistik, repræsenteret ved afdelingsdirektør for Personstatistik, Niels Ploug, har siden Vores Mål-projektets start været en af 2030-Panelets nære samarbejdspartnere. På et møde i 2030-Panelet mandag den 17. august blev det med bred opbakning og stor glæde besluttet at byde Niels Ploug velkommen i 2030-Panelet fra dags dato som observatør med taleret, men uden stemmeret. Derved kan den tætte dialog og sparring fortsætte mellem 2030-Panelet og Danmarks Statistik.

Med Vores Mål-projektet har 2030-Panelet skabt et initiativ, hvor danskerne som den første befolkning i verden er blevet taget med på råd i udformningen af supplerende kontekstafhængige indikatorer for, hvordan vi bruger og måler verdensmålene i Danmark. 2030-Panelets opgave er fremadrettet at integrere projektet som afsæt for handling både lokalt og i statsapparatet. I den forbindelse er Danmarks Statistiks dybdegående kendskab til projektet af vigtig værdi for Panelet og Panelets arbejde. Samtidig vil samarbejdet mere generelt have fokus på monitorering af og evaluering på Danmarks opnåelse af Verdensmålene.

Back To Top