skip to Main Content

2030-panelet satte Verdensmålene på dagsordenen på Folkemødet

2030-panelet var igen i år med til at sætte fokus på Verdensmålene på Folkemødet. Som en del af værtsgruppen for Verdensmålenes Plads, var panelet med til at skabe rammerne for en god og konstruktiv dialog om udfordringer og løsninger i forhold til at nå Verdensmålene inden 2030. 

Panelet bød også selv til debat om, hvordan vi sikrer en retfærdig grøn omstilling, afholdte en quiz om Vores Mål-projektet og inviterede til en samtaleworkshop med mange forskellige aktører om Ukraine i lyset af Verdensmålene. Lørdag aften uddelte panelet endnu engang Verdensmålenes Pris, og interviewede også en af vinderne fra sidste år. Panelet gav desuden en forsmag på resultaterne fra panelets statusrapport om den danske implementering af Verdensmålene, der udkommer til september.

Back To Top