Skip to content

2030-Panelet præsenterer ny statusrapport på Verdensmålene

Den 18. januar 2023 lancerede 2030-Panelet deres første statusrapport på Verdensmålene. Rapporten giver et unikt overblik over Danmarks bidrag til opnåelsen af Verdensmålene baseret på nationale indikatorer, der er udpeget i en bredt inddragende proces med deltagelse af repræsentanter fra blandt andet virksomheder, civilsamfund og forskning. Rapporten tegner et øjebliksbillede af, hvor Danmark klarer sig godt, men i særdeleshed også af de indsatsområder, hvor der fortsat er behov for at handle.

Danmarks Statistik har det faglige ansvar for rapportens indhold, hvor følgende Verdensmål er undersøgt:
• 4: Kvalitetsuddannelse
• 5: Ligestilling mellem kønnene
• 12: Ansvarligt forbrug og produktion
• 14: Livet I havet
• 15: Livet på land

I Status 2022 præsenteres desuden 2030-panelets fælles anbefalinger til konkrete indsatser på tværs af de forskellige målområder samt anbefalinger til, hvordan Folketinget kan arbejde mere systematisk med konsekvensvurderinger af lovforslag ift. Verdensmålene.

Back To Top