Skip to content

2030-Panelet inviteret til EEAC’s årsmøde i Portugal

Den 19. september 2019 blev årsmødet for The European Environment and Sustainable Development Advisory Councils (EEAC), afholdt i Lissabon, Portugal. Direktør i KL, Laila Kildesgaard, var som repræsentant for 2030-Panelet inviteret til at holde oplæg om Panelets arbejde på netværkets årsmøde.

The European Environment and Sustainable Development Advisory Councils (EEAC) er det europæiske netværk for rådgivende politiske og tværsektorielle organer med fokus på miljø og bæredygtighed. Årsmødet i Lissabon var 27. gang netværket mødtes for at debattere, hvordan EU og dets medlemsstater opnår FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling inden 2030.

Årsmødet havde særligt fokus på, hvordan verdensmål 17 (Partnerskaber for handling) kan fungere som prisme for arbejdet med udfordringer som energitransition, rent drikkevand, samt bevarelsen og bæredygtig brug af verdens have. Med netværkets egne ord kan man gennem partnerskaber ”achieve more impact, greater sustainabillity, increased value to all”

Derfor havde EEAC inviteret 2030-Panelet til at holde oplæg på årsmødet om, hvordan vi i Danmark har en særlig uformel governancemodel i arbejdet for at opnå verdensmålene, hvor 2030-Panelet understøtter Folketingets 2030-Netværk med at sikre opmærksomhed om og fremme af verdensmålene.

EEAC har tidligere vist stor interesse for 2030-Panelets arbejde, da repræsentanter for det europæiske netværk var på besøg hos 2030-Panelet i København den 26. april i år.

På denne baggrund deltog direktør i KL, Laila Kildesgaard, på EEAC’s årsmøde, som repræsentant for 2030-Panelet.

Læs mere om Laila Kildesgaards deltagelse i hendes indlæg på LinkedIn her.

Back To Top