Skip to content

2030-netværkets sekretariatsfunktion overgår fra Globalt Fokus til Folketinget

”Arbejdsformer ændrer sig i takt med udviklingen i samfundet, og det er vigtigt, at Folketingets Administration bistår medlemmerne i de sammenhænge, hvor de har behov for det. Det er uanset, om det er i Folketingssalen, udvalgsværelserne eller i tværpolitiske netværk. Det er baggrunden for, at vi har indgået en aftale med Globalt Fokus”, siger Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen.

Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN’s Verdensmål (2030-netværket) har siden oprettelsen i 2017 modtaget sekretariatsbetjening fra NGO-netværket Globalt Fokus. Nu har Folketingets Præsidium besluttet, at 2030-netværket fra 1. marts 2020 kan få sekretariatsbetjening fra Folketingets Administration.

”I Globalt Fokus har vi længe arbejdet for, at verdensmålene bliver dybere forankret i de politiske processer og beslutninger, så vi har større mulighed for at se reel politisk handling inden 2030. Vi er derfor glade for, at netværkets arbejde med verdensmålene institutionaliseres i Folketinget”, udtaler Rasmus Stuhr Jakobsen, formand for Globalt Fokus.

Det er netværkets formand, Kristian Jensen (V), og næstformand, Mette Gjerskov (S), der har anmodet Folketingets Præsidium om, at Folketinget overtager sekretariatsbetjeningen af 2030-netværket.

Globalt Fokus yder fortsat sekretariatsbetjening til 2030-panelet. Folketingets sekretariat overtager formelt sekretariatsbetjeningen for 2030-netværket den 1. marts 2020.

Læs hele pressemeddelelsen her.

Back To Top