VORES MÅL

Efter en succesfuld lancering af 2030-Panelets  baselinerapport på verdensmål 11 i januar 2019, igangsatte 2030-panelet i november 2019 en komplet måling af, hvor langt vi i Danmark er fra at opnå samtlige af de 17 verdensmål. Projektet har fået navnet ”Vores mål”, og skal via udarbejdelse af nye indikatorer og data give Danmark en komplet her-og-nu måling – en baseline – for, hvor langt vi er fra opnå verdensmålene. 

​ 

2030-Panelet har sammen med lederne af projektet, Danmarks Statistik, udpeget et partnerskab bestående af Deloitte, Geelmuyden Kiese, Sweco, Dansk Energi Management, Kraka, RUC og Aalborg Universitet til at indsamle bidrag på tværs af hele Danmark og udarbejde en samlet baseline klar til brug fra september 2020. 

​ 

Et fælles projekt 

Projektet kan findes på  De danske målepunkter - Danmarks Statistik (dst.dk), hvor befolkningen sammen med dansk erhvervsliv, forskere, interesseorganisationer, kommuner og resten af civilsamfundet har bidraget med idéer til, hvordan vi ud fra danske standarder bør måle, om vi lever op til FN’s verdensmål om at skabe en mere bæredygtig verden. Der har i løbet af december 2019 og foråret 2020 været åbne online høringer og fysiske workshops over hele landet, hvor diverse interessenter har diskuteret de 17 mål i en dansk kontekst.

”Om vi diskuterer unge rygere, hjemløse eller ulighed, taler vi om verdensmålene. Et mere bæredygtigt samfund vedrører os alle, og derfor har det også været vigtigt, at alle får mulighed for at give deres besyv med. Det vi tæller, og derfor kommer de indikatorer, vi lægger os fast på og som Danmarks Statistik fremover skal måle på til at have enorm betydning for, hvordan vi indretter Danmark i fremtiden,” siger Steen Hildebrandt, formand for 2030-panelet, der er nedsat af Folketingets 2030-netværk.

Med danske indikatorer kan virksomheder, organisationer, myndigheder, politikere og borgere i højere grad bidrage til at nå verdensmålene. For eksempel gennem produkt- og forretningsudvikling, lovgivning, politikudvikling samt gennem ændret adfærd og nye forbrugsvaner.

”Det er vigtigt, at vi får skabt nogle nationale indikatorer for måling af den bæredygtige udvikling. Begreber som fattigdom, sundhed, klimaforandringer og økonomisk vækst er naturligvis ikke det samme i Danmark som i andre dele af verden. I tråd med en demokratisk dansk tradition er det oplagt, at befolkningen skal være med til at fastlægge de danske indikatorer,” siger formand for 2030-netværket, Kristian Jensen. 

Den endelige rapport kan læses her

  

Projektet er finansieret med støtte fra Industriens Fond, Lundbeckfonden, Nordea-fonden, Realdania og Spar Nord Fonden.