OM PANELET

Organisering  

2030-panelet er etableret af Folketingets 2030-netværk i juni 2017. Panelet mødes seks-otte gange årligt samt afholder møder og arrangementer i samarbejde med 2030-netværket. 

 

Panelet består af 25  stærke profiler udpeget af 2030-netværket som repræsentanter for væsentlige aktører i det danske samfund eller i kraft af deres personlige kapacitet og viden om implementering og opfyldelse af FN's verdensmål nationalt og globalt. Direktør i Global Compact Network, Sara Krüger Falk, er valgt som formand for Panelet. Clara Halvorsen, Styrelsesmedlem i Dansk Ungdoms Fællesråd, er valgt som næstformand. 

 

Formål 

Formålet med 2030-panelet er at understøtte 2030-Netværkets politiske arbejde gennem analysearbejde, sparring, videndeling og møder med netværket omkring selvstændige emner. Det overordnede mål er at samarbejde med politikerne om at fremme FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling samt monitorere implementeringen heraf nationalt og internationalt ved at: 

​ 

  • Bidrage til videndeling og debat omkring 2030-dagsordenen og dermed øge kendskabet til verdensmålene i Folketinget og i offentligheden

  • Iværksætte verdens første åbne verdensmålsudviklingsprojekt, det såkaldte Vores Mål-projekt, i samarbejde med Danmarks Statistik, der har til formål at udvikle danske supplerende indikatorer for hvordan vi fremover skal måle status på verdensmålene i Danmark.   

  • Indgå i regelmæssig dialog med den ansvarlige minister om en danske handlingsplan for verdensmålene og implementeringen af 2030-dagsordenen generelt. 

  • Udbrede kendskab til 2030-dagsordenen i det danske samfund, herunder fremme ejerskabsfornemmelsen ved handlingsorienterede 2030-initiativer i befolkningen  

  • Varetage og uddele verdensmålsprisen, der hvert år gives til personer/virksomheder, der gør en ekstraordinær indsats for at fremme 2030-dagsordenen  

  • Gennem specifikke arbejdsgrupper at implementere og forankre viden om 2030-dagsordenen i væsentlige sektorer af det danske samfund, eksempelvis uddannelsessektoren.  

 

2030-Panelet kan tage selvstændige initiativer og er ikke underlagt politisk instruktion fra Netværket. 

Sekretariatsfunktionen varetages af  Globalt Fokus, der bistår med at facilitere møder og arrangementer, koordinere besøg, kontakt til relevante aktører, videndeling mv.