Multi-stakeholder forum om Verdensmålene på Christiansborg

23. september 2018

Den 10. oktober 2018 inviterer Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg, Folketingets tværpolitiske netværk for FN’s verdensmål (2030-netværket) og 2030-Panelet for anden gang til Multi-stakeholder forum om Verdensmålene i forbindelse med Folketingets åbning.

Formålet med forummet er at forene og forstærke alle sektorer i Danmark i arbejdet for, at Danmarks bidrag til indfrielsen af verdensmålene forbliver ambitiøst. Forummet er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor der gøres status over, hvor langt Danmark er kommet med implementeringen af verdensmålene, ligesom der hvert år sættes fokus på et særligt emne eller en sektor i Danmark.

I år dykker vi ned i Verdensmål nr. 11 om Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Til forummet gøres status over, hvordan der arbejdes med verdensmålene på tværs af sektorer i Danmark, ligesom der specifikt følges op på sidste års forum med fokus på kommuner og regioners arbejde med Verdensmålene. Dernæst zoomes der ind på årets tema: Danmarks opnåelse af Verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund.

Med udgangspunkt i 2030-panelets igangsatte arbejde med udvikling af en SDG Baseline & Dashboard, vil Rambøll og Dansk Arkitektur Center (DAC) præsentere et første udkast på en baseline for mål 11 i Danmark – en måling af, hvordan det står til i byerne lige nu med hensyn til at opnå Verdensmålene. På den baggrund vil forummets deltagere blandt andet skulle diskutere, hvilke konkrete handlinger der er behov for, for at sikre danske (lands)byers bæredygtighed og, hvilke andre Verdensmål der er særligt relevante i den henseende.

Oplev blandt andet:

  • Finansminister, Kristian Jensen (V), holder åbningstalen om regeringens arbejde med Verdensmålene og planer for regeringens fremadrettede arbejde.

  • Repræsentanter fra kommuner og regioner vil give status over idéer fra sidste års forum

  • 2030-panelet løfter sløret for første udkast til baseline for Verdensmål 11

  • Interaktiv workshop om hvilke konkrete handlinger, der skal til, for at opnå Verdensmål 11.

 

Detaljeret program følger.

 

Praktisk information:

  • Dato og tid: Den 10. oktober 2018 kl. 8.30-12.00 (ankomst samt morgenmad og kaffe fra kl. 08.00).

  • Sted: Landstingssalen på Christiansborg

  • Indgang: Gennem Christiansborgs besøgsindgang, hvor du vil få udleveret dit navneskilt. Kom i god tid, da der kan være kø ved indgangen i forbindelse med sikkerhedstjek.

  • Pris: Deltagelse i forummet er gratis, men ved manglende deltagelse efter tilmelding pålægges et gebyr på 450,-.

Tilmelding til multi-stakeholder forummet finder du her.