2030-netværket konstitueres med nyt, stærkt formandskab 

Den 12. september afholdte 2030-netværket konstitueringsmøde efter folketingsvalget. Her blev Kristian Jensen (V) valgt som formand og Mette Gjerskov (S) blev valgt som næstformand, mens der var stort engagement fra mødets deltagere på mødet til at tage fat i verdensmålene

Mange års erfaring som medlemmer af folketinget og ministre. Indgående viden

til 2030-dagsordenen og opnåelsen af verdensmålene gennem både politisk og

lavpraktisk arbejde. Sådan kan det nye formandskab i 2030-netværket,

Kristian Jensen (V) og Mette Gjerskov (S), kort beskrives.

De blev på et konstitueringsmøde i 2030-netværket valgt som henholdsvis formand

og næstformand i netværket til klapsalver fra de medlemmer af netværket, som deltog

i mødet.

Inden konstitueringen åbnede Julie Skovsby (S) mødet som repræsentant for den

afgående formand i netværket, Kirsten Brosbøl. Julie kunne fortælle, at netværket har

oplevet en stor tilstrømning af medlemmer af folketinget efter folketingsvalget. Det

betyder, at netværket med over 60 medlemmer nu igen har en tredjedel af

alle medlemmer af folketinget under sine vinger – og det til trods for den store udskiftning

i forbindelse med folketingsvalget.

I sin kandidattale til formandsposten lagde Kristian Jensen vægt på, at verdensmålene i

ligeså høj grad er indenrigspolitik som udenrigspolitik, og han ser gerne, at netværket

bruger kræfter på at få verdensmålene integreret i uddannelser over hele Danmark.

Mette Gjerskov betonede sin erfaring som formand for det tværpolitiske netværk for

seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. En erfaring hun vil inddrage i

2030-netværket, som hun vil styrke og bidrage aktivt til, at verdensmålene i langt

højere grad integreres i arbejdet i Folketinget.

Det konstituerende møde blev afsluttet med store talelyst blandt de deltagende

medlemmer af netværket og mange ideer til 2030-netværkets fremadrettet arbejde.

En styregruppe i netværket med repræsentanter fra alle interesserede partier, uformelle

snakke med ministre, møder med videns-personer fra ind- og udland, mere fokus på

tværgående forståelse af arbejdet med verdensmålene og et tæt samarbejde med 2030-

Panelet blev blandt andet nævnt.

Alle ideer samles op og vil indgå i formandskabets overvejelser om 2030-netværkets arbejde og fokus i fremtiden.

Billede 2.jpg
Billede 1.jpg