Inspirerende besøg hos Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK)

Onsdag den 8. november besøgte Julie Skovsby og Kirsten Brosbøl fra 2030-netværket Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK). Fokus for besøget var skolens arbejde med FN’s verdensmål inden for fx mode og tekstil design samt byggeri og arkitektur. KADK stiller krav til alle studerende om, at de i deres afgangsprojekt skal forholde sig til verdensmålene. Samtidig arbejder de studerende i løbet af uddannelserne med forløb, hvor de med FN’s verdensmål som omdrejningspunkt udvikler løsninger på konkrete problemstillinger fx inden for cirkulær økonomi.

 

"KADK har taget lederskab i forhold til at få studerende til at bidrage til verdensmålene. Det er overordentligt positivt – og det er oplagt for andre uddannelser at følge det eksempel. Hvis vi skal nå verdensmålene er det afgørende, at de unge kommer med og ser både udfordringerne og

potentialerne i verdensmålene. Ikke mindst inden for arkitektur og design har Danmark et stærkt brand og vigtige kompetencer, som kan og bør bringes i spil for at finde nye, innovative løsninger på verdens udfordringer og dermed bidrage til at opnå verdensmålene”, siger Kirsten Brosbøl, formand for 2030-netværket.