MEDLEMMER

Anja Philip

Formand, Forbrugerrådet Tænk
 

Arne Grevsen

Næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation

Camilla Brückner

Direktør, UNDP’ nordiske kontor

Clara Halvorsen

Styrelsesmedlem, Dansk Ungdoms Fællesråd

Charlotte Jepsen

Direktør, FSR - Danske Revisorer

Flemming Nør-
Pedersen

Direktør, Landbrug & Fødevarer

Jesper Nygård
 

Administrerende direktør, Realdania

Katherine Richardson

Professor, Københavns Universitet

Laila Kildesgaard

Direktør, Kommunernes Landsforening

Lene Dammand Lund

Rektor, KADK

Lisbeth Trinskjær

Formand, Folkehøjskolernes Forening

Louise Holck

Kst. Direktør, Institut for Menneskerettigheder

Malene Thiele

CSR-chef, Dansk Erhverv

Mikkel Stenbæk Hansen

Direktør, Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH)

Nanna Højlund

Forkvinde, Kvinderådet
Næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation

Rasmus Stuhr Jakobsen

Formand, Globalt Fokus

Sara Krüger Falk

Direktør, Global Compact Denmark

Simon Hansen

Regionsdirektør, C40

Steen Hildebrandt

Formand for 2030-Panelet,
Professor emeritus, Århus Universitet

Thomas Bustrup

Direktør, Dansk Industri

Thomas Ravn-Pedersen

Direktør, Verdens Bedste Nyheder

Tommy Kjelsgaard

Vicedirektør, Danske Regioner

Troels Dam Christensen

Sekretariatsleder, 92-gruppen

Niels Ploug 

Observatør med taleret i 2030-Panelet, 

Afdelingsdirektør, Danmarks Statistisk. 

Se pressemeddelelse vedrørende 2030-Panelets etablering her

Se pressemeddelelse vedrørende udvidelse af 2030-Panelet i april 2018 her

© 2030-panelet.dk 

  • LinkedIn Social Ikon